Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace

Odkazy :

 

Vzdělávání pro konkurenčnost

Vzdělávání pro konkurenčnost

Celé česko čte dětem Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 

Aktuality

TŘÍDNÍ SCHŮZE 24.4.2017

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 24.04.2017

V pondělí 24.4.2017 od 16:30 do 18:00 hod. se konají třídní schůzky. Třídní učitelky naleznete ve svých kmenových třídách. Netřídní učitele naleznete v době od 16:30 do 18:00 hod. v níže uvedených místnostech:

Mgr. Ladislava Měchová - pavilon D, 1. patro, ředitelna

Mgr. Hana Horečková - pavilon D, 1. patro, kancelář

Mgr. Zdeňka Volochová – výchovný poradce - pavilon D, 1. patro, kancelář

Mgr. Dana Kořenková - pavilon D, 1. patro, sborovna

Mgr. Eva Kaucká - NEPŘÍTOMNA, zástup Mgr. Pavla Macečková - pavilon D, 1. patro, sborovna

Mgr. Monika Dluhošová - pavilon D, 1. patro, sborovna

Mgr. Monika Eliášová - pavilon D, 1. patro, sborovna

 

foto: 4814_04.jpgfoto: 4814_01.jpgfoto: 4814_05.jpg

DRUŽBA ŠKOL - STOLNÍ TENIS

vložil: Mgr. Eva Němčeková  | upraveno: 18.04.2017

ZŠ Krestova a ZŠ Kpt.Vajdy, pořádá již druhé sportovní utkání, v rámci družby škol, ve stolním tenise.

Sportovního utkání se zúčastní výběr nejlepších tenistů školy druhého stupně. Utkání proběhne dne 4.5.2017 od 13:15 - 16:30 hodin v tělocvičně školy: ZŠ Kpt. Vajdy.

Soutěžícím přejeme mnoho zdaru a radosti ze hry.

Učitelky tělesné výchovy.

 

Divadelní událost sezony - Pošťácká pohádka

vložil: Mgr. Inge Čechová  | upraveno: 17.04.2017

Pohádka o hodném pošťákovi Kolbabovi, který doručí každé psaní, i to bez adresy, jen když je psáno s láskou. Režie: Jitka Ottová, hrají: žáci 5. A, v hlavní roli Daniel Šuléř. Záznam představení zde.

 

Schůze třídních důvěrníků SRPŠ

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 12.04.2017

Vážení rodiče - třídní důvěrníci SRPŠ,

zveme Vás na výroční schůzi SRPŠ, která se uskuteční dne 24. 4. 2017 v 16.15 hod ve velké hudebně ZŠ Krestova.

Program:   - seznámení s výroční zprávou SRPŠ za rok 2016

- seznámení se zprávou o hospodaření v roce 2016

- plán činnosti na rok 2017

- diskuze

 

Matematické hvězdy naší školy

vložil: Mgr. Inge Čechová  | upraveno: 11.04.2017

Stars Clip ArtPřekračují hranice naší školy a září v prvních  desítkách okresu Ostrava - Jakub SALAVA, Viola ŠAFRÁNOVÁ a Barbora ADAMCOVÁ. V mezinárodní soutěži Matematický klokan v kategorii Klokánek mezi 2 719 soutěžícími žáky 4. a 5. tříd okresu Ostrava získalo maximální možný počet bodů pouze 8 žáků, jedním z nich je i náš Jakub SALAVA ze 4B. Se ziskem 94 bodů obsadila Viola ŠAFRÁNOVÁ ze 7A  dělené 6. místo v kategorii Benjamín. V této kategorii soutěžilo 1 244 žáků 6. a 7. tříd ze základních škol okresu Ostrava.  V okresním kole Matematické olympiády je mezi úspěšnými řešiteli na děleném 5. místě Barbora ADAMCOVÁ z 6B. Své matematické síly poměřovalo 87 žáků 6. ročníku základních škol a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií okresu Ostrava. Gratulujeme a jsme hrdí, že naše škola má tak matematicky nadané a aktivní žáky.

zdroj obrázku http://www.clker.com/clipart-stars-4.html

 

Zápis do 1. ročníku_oznámení_přijetí

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 11.04.2017

 

č. typ název  download 
1 dokument acrobat reader oznameni_zapis_2017_2018 (1.13 MB) uložit dokument

 

"Písnička 2017"

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 10.04.2017

Jarní měsíce patří na ZŠ Krestova již tradičně zpěvu. Soutěž s názvem „Písnička“ pořádala škola ve spolupráci se Sdružením rodičů a přátel školy letos již 18. rokem.

Nejprve se v průběhu měsíce března uskutečnila v jednotlivých třídách třídní předkola, do kterých se zapojilo celkem 317 dětí z 1. až 9. tříd. Vítězové těchto třídních kol se pak utkali mezi sebou v celoškolním kole, které se konalo 10. dubna v sále školy.

Děti zde soutěžily ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích, přičemž se tematicky zaměřily na oblast lidové písně. Účast v soutěži obnášela kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklórem v České republice, a to zejména na Lašsku  a na Valašsku. Děti také oživovaly písně, které jsou dnes již zapomenuty a jejichž zápis se už nachází jen ve sbírkách folkloristů. Součástí přípravy byl i nácvik adekvátní interpretace každé písně.

18. ročník soutěže „Písnička 2017“ byl rozšířen i o společensko-kulinářskou část, kdy se o přípravu závěrečného „rautu“ postaraly dívky ze 8. ročníku. Celou soutěž moderovali žáci ze třídy 9. A.

Vysoká interpretační úroveň přednesených písní jakož i zájem o akci svědčí o tom, že je lidová píseň v repertoáru dnešních dětí stále živá a má v jejich životě své místo.

Díky účelové dotaci ÚMOb Jih a pořadateli akce, SRPŠ při ZŠ Krestova, byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami, které jim budou tento slavnostní okamžik ještě dlouho připomínat.

 

foto: 4742_DSCN2587_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2589_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2594_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2596_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2601_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2602_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2606_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2615_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2619_1024x764.jpgfoto: 4742_DSCN2621_768x1024.jpgfoto: 4742_DSCN2628_1024x768.jpgfoto: 4742_DSCN2630_768x1024.jpg
č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výsledková listina pěvecké soutěže "Písnička 2017" (22.89 KB) uložit dokument

 

PROJEKT - OBĚDY DO ŠKOL

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 06.04.2017

PROJEKT „OBĚDY DO ŠKOL“

Vážení rodiče,

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dne 31. 3. 2017 Výzvu číslo 30_17_007 k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu Potravinové a materiální pomoci (dále jen OP PMP)– Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi. Oprávněnými partnery s finančním příspěvkem jsou v této výzvě mateřské a základní školy a víceletá gymnázia. Jedná se o projekt „Obědy do škol“. Aby se škola mohla do tohoto projektu zapojit, je nutné do 11.4.2017 odevzdat kvalifikovaný odhad počtu žáků, kteří by se mohli do projektu zařadit.

V rámci projektu "Obědy do škol" bude dětem hrazeno stravné v zařízeních školního stravování v plné výši.

Cílovou skupinou této výzvy jsou děti/žáci ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu či víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období 3 kalendářních měsíců (ve všech po sobě jdoucích měsících) před podáním projektové žádosti. Rozhodné období je 1. 2. 2017 až 30. 4. 2017.

Pro kvalifikovaný odhad nepotřebujeme od Vás zatím žádná potvrzení. Až budeme do projektu zařazeni, dodáte veškerá potvrzení za rozhodné období, či období, které bude určeno v podmínkách projektu.

Pokud máte zájem o zařazení do projektu, vyplňte návratku a Vaše dítě ji odevzdá V PONDĚLÍ 10.4.2017 ZÁSTUPKYNI ŘEDITELKY ŠKOLY – PÍ HOREČKOVÉ. Jelikož v úterý budeme odesílat podklady, nebudou do projektu zahrnuty děti, které odevzdají návratky po termínu.

TENTO TEXT I S NÁVRATKOU OBDRŽÍ DÍTĚ V PÁTEK 7.4. VE ŠKOLE. V PŘÍLOZE LETÁK NALEZNETE, POKUD SI HO CHCETE VYTOSKNOUT SAMI.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 OBĚDY DO ŠKOL - ZÁJEM (15.35 KB) uložit dokument

 

Besedy s Městskou policií Ostrava, 27. - 31. březen 2017

vložil: Mgr. Inge Čechová  | upraveno: 05.04.2017

Besedy s Městskou policií Ostrava byly další z plánovaných aktivit Minimálního preventivního programu 2016-17. Témata a obsah jednotlivých besed najdete v příloze článku.

 

foto: 6122_DSCN2258.jpgfoto: 6122_DSCN2257.jpgfoto: 6122_DSCN2248.jpg
č. typ název  download 
1 dokument acrobat reader BESEDY S MĚSTSKOU POLICIÍ 2016-2017 (237.89 KB) uložit dokument

 

Den otevřených dveří 28. 3.

vložil: Mgr. Šárka Ďásková  | upraveno: 03.04.2017

Den otevřených dveří proběhl na naší škole v pondělí 28. 3. Rodiče s budoucími prvňáčky měli možnost podívat se do některých tříd a popovídat si s učiteli. Pro děti byly připraveny hry a úkoly, které s přehledem zvládly. Ve velké hudebně se představil pěvecký soubor Koťata pod vedením paní učitelky Šimůnkové Jírů. Za skvělé výkony byli předškoláčci odměněni balíčkem s překvapením a to v učebně cizích jazyků. 

Děkujeme, že jste navštívili naši školu.

 

foto: 6119_DSCN2260.jpgfoto: 6119_DSCN2267.jpgfoto: 6119_DSCN2264.jpgfoto: 6119_DSCN2278.jpgfoto: 6119_DSCN2311.jpgfoto: 6119_DSCN2314.jpg
<< <   1 2 3 4 5 6 ...   > >>

Zápis do 1. ročníku_oznámení_přijetí

 


Zápis do 1. ročníku 3.4. a 4.4.2017

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 3.4.2017 od 13:00 do 18:00 hod. a 4.4.2017 ... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří 28.3.2017

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 28. března 2017 od 15:00 do 17:00 hod. Budete mít možnost prohlédnout ... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 19. ledna 2017 se žáci devátých ročníků zúčastnili projektu "Řemeslo má zlaté dno", jehož hlavním cílem je zapojení žáků devát... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na vánoční koncert

Vážení a milí, přijměte pozvání na vánoční koncert DPS Mendíci, který se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v kostele CČH v Ostravě - ... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Jako každý rok se naše dětské pěvecké sbory prezentovaly před veřejností v kulturním středisku K-TRIO. Všem to pěkně zpívalo, hrálo i... více...

foto: .jpg

 


Mendíci v OC LASO

V pondělí 5. 12. strávil pěvecký sbor Mendíci předvánoční odpoledne v obchodním centru LASO a zpříjemnil čas procházejícím lidem ván... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark 28. 11. 2016

foto: .jpg

 


Vánoční koncert 7.12.2016

foto: .jpg

 


Soustředění Mendíků

Na začátku října si členové DPS Mendíci užili deštivého počasí, zpívání i společných her v příjemném prostředí hotelu Liptov na ... více...

foto: .jpg

 


Vzpomínka na jarní koncert

V polovině června se veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Pár záběrů z akce najdete také ve f... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj JARNÍ  KONCERT, který ... více...

foto: .jpg

 


DPS KOŤATA, MENDÍCI a VESELÉ ZPÍVÁNÍ, OSTRAVA 20.5.2016

Jako každý rok reprezentovaly naši školu DPS Koťata i Mendíci na festivalu pěveckých sborů v SVČ Ostrčilova. Úspěch měly nejen děti, al... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Jako každý rok se naše škola prezentovala v dopravních soutěžích. Žáci museli obhajovat své znalosti ze zdravotní výchovy a z předpisů ... více...

foto: .jpg

 


Svět techniky očima dětí

Dobrý den, vzhledem k tomu, že ještě ne všechny školy stihly k nám dorazit a pohodlně odhlasovat, rozhodli jsme se hlasování protáhnout d... více...

 


Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ke zrušení pobytů p... více...

 


Sněhuláci pro Afriku - 2. místo

Odbitím poslední březnové půlnoci skončilo hlasování o nejoriginálnější sněhuláky a my již známe vítěze. V sekci neafrický sněhul... více...

 


ÚSPĚCH V OBVODNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2016

Ve čtvrtek 18.2.2016 se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu na ulici Gurťjevova uskutečnilo obvodní kolo Recitační soutěže pro... více...

foto: .jpg

 


Oznámení o přijetí do 1. ročníku po zápisu - leden 2016

foto: .jpg

 


Zápis do 1. třídy - pro školní rok 2016_2017

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 18.1.2016 od 13:00 do 18:00 hod. a 19.1.201... více...

foto: .jpg

 


Trojhalí a vánoční stromek

Obchodní centrum Karolína a vedení Trojhalí vyhlásilo v předvánočním čase výtvarnou soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. Do tét... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Pár záběrů z tradiční akce.

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark - výsledek práce

Vánoční jarmark byl opět příjemným zpestřením pro výrobce i nákupce. Všem se odpoledne jistě líbilo. Důkazem je několik fotografií.

foto: .jpg

 


Zlatá šiška

V předvánočním čase se již tradičně koná pěvecká soutěž malých talentů naší školy. Všichni, kteří se nebojí vystoupit před spol... více...

foto: .jpg

 


Loučná nad Desnou a DPS Čtyřlístek

V pátek 27. 11. vyrazil pěvecký sbor Čtyřlístek do Jeseníků, aby předvedl své výkony divákům v dopoledním i odpoledním koncertu Loučen... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční jarmark, který se koná v pondělí 30.11.2015 v době od 16:00 do 18:00 hod.v prostorách školní jídelny.... více...

foto: .jpg

 


Sbíráme PET víčka pro Marušku

Maruška je holčička, která od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Sbírka plastových víček z PET lahví je určena na pomoc s financov... více...

foto: .jpg

 


Úspěch v soutěži v Aj - GATE TO THE WORLD

Dne 8.6.2015 se žáci naší školy zúčastnili anglické soutěže Gate to the World. I letos čekala účastníky soutěže dvě kola.  První k... více...

foto: .jpg

 


Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu

Učebny fyziky a chemie (přírodopisu) - Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582 SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce 2014 žádost na... více...

foto: .jpg

 


Výstava Pravěk

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu 6.tříd Pravěk, která se koná v hale ZŠ Krestova od 23.2.2015. Můžete shlédnou jak individuální práce... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří - 6.1.2015

Přijďte si prohlédnout prostory naší školy. Den otevřených dveří se koná dne 6.1.2015 se v době od 15:00 do 17:00 hod. Všichni jste srde... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert 12.12.2014

foto: .jpg

 


Pozvánka na Vánoční jarmark

... více...

foto: .jpg

 


Sběr uzávěrů (víček) PET lahví

  SBĚR UZÁVĚRŮ (VÍČEK) PET LAHVÍ Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru uzávěrů PET lahví, kte... více...

 


Sběr sušené pomerančové,mandarinkové a citrónové kůry

Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru sušené pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, který bude probíhat ... více...

 


DOTACE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ V ROCE 2014

Ve školním roce 2013/2014 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastní 14ti denní školy v přírodě, která je dotovaná částkou 4 500 Kč na dít... více...

foto: .jpg

 


Adventní koncerty Mendíků

Jako každý rok se pěvecký sbor Mendíci prezentoval v adventním čase na několika koncertech. Dojímavá vystoupení byla v Hospici ve Frýdku -... více...

foto: .jpg

 


Účast naší školy v projektu FLEXIBOOK 1:1

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro školní rok 2012/13 nový pilotní projekt s názvem „Flexibook 1:1“. Projekt provázel velký zájem ze st... více...

foto: .jpg

 


IKEA – Pomáháme vyrůst

V září 2011 vyhlásilo sdružení TEREZA ve spolupráci s IKEA Česká republika, s.r.o. grantovou výzvu pro školy zapojené v mezinárodním ... více...

foto: .jpg

 


Úspěch dopravního kroužku

V pátek 11. 5. se družstvo žáků dopravního kroužku N. Matuszková, E. Michálková, T. Chvostek a J. Kubis umístilo v městském kole soutěž... více...

foto: .jpg

 


Úspěšný sportovec Petr Levý (5.A)

Gratulujeme PETROVI LEVÉMU z 5.A ke skvělému 1. místu v atletické soutěži Zdatný páťák 2012.  

foto: .jpg

 


Okresní kolo Biologické olympiády

10. 4. 2012 se naše dvě žákyně sedmých tříd – Nelli Vacková  a Lucie Lisníková - zúčastnily okresního kola Biologické olympiády. Ta... více...

 


Úspěch žáka 1.B v obvodním a městském kole recitační soutěže

Radim Kučera (žák 1.B) se umístil na 1. místě v obvodním kole recitační soutěže. Gratulujeme mu k vítězství. Dále se Radim zúčastnil... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 25.1.2012 se třída 8.A zúčastnila 4. ročníku soutěže "Řemeslo má zlaté dno" v KD K-Trio. Žáci se rozdělili do čtyř družstev a obc... více...

foto: .jpg

 


Výtvarná soutěž

V měsíci listopadu se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádal DDM M. Majerové23, Ostrava-P... více...

foto: .jpg

 


Koncerty školního sboru Mendíci s Bárou Basikovou a Čechomorem

V době adventní je pořádáno mnoho koncertů pro veřejnost. Náš sbor Mendíci byl opět přizván k realizaci projektu Děti dětem a vystou... více...

foto: .jpg

 


© 2009 - 2011 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace | tel.: 596 713 298 | e-mail: zskrestova@zskrestova.cz | Autor: webdesign | hosting