Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace

Odkazy :

 

Vzdělávání pro konkurenčnost

Vzdělávání pro konkurenčnost

Celé česko čte dětem Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 

SRPŠ

Zlatá šiška ZŠ Krestova

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 29.11.2017

Dne 27. listopadu 2017 se v sále naší školy uskutečnila soutěž ve zpěvu vánočních a adventních skladeb „Zlatá šiška 2017“. Děti, které projevily zájem zapojit se do této soutěže, měly za úkol zaměřit se na vánoční a adventní skladby, s pomocí vyučujících je nastudovat a pak přednést před publikem v sále školy. Při této příležitosti měly předvést nejen své umění hudební, ale též umění vystupovat na veřejnosti.

Příprava celé akce začala již na počátku školního roku. Děti si vybíraly vhodnou píseň, vhodnou tóninu a zaměřily se i na odpovídající přednes skladby. V průběhu měsíce října se v jednotlivých třídách uskutečnila třídní předkola, kterých se zúčastnilo přes 310 dětí. Vítězové jednotlivých třídních kol pak postoupili do celoškolního kola, které proběhlo ve velice slavnostním duchu v sále školy. Soutěžící zápolili ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích.

Celé soutěžní odpoledne moderovali žáci ze třídy 6. A. Soutěžící byli hodnoceni odbornou porotou, ve které zasedli vyučující hudební výchovy na škole. A jelikož výborné výkony předvedli všichni účastníci tohoto soutěžního klání, nikdo neodešel s prázdnou. Díky pořadateli akce, SRPŠ při ZŠ Krestova, byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami, které jim budou tento slavnostní okamžik připomínat.

Yvona Lišková

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výsledková listina pěvecké soutěže Zlatá šiška 2017 (23.3 KB) uložit dokument

 

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 22.06.2017

Děkuji všem dětem i jejich rodičům za účast v jarním kole soutěže ve sběru starého papíru. Gratuluji vítězům, kterými jsou sestry Bartošovy ze 4. B a 1. A a Matěj Válek z 5. A. Pořadí dalších žáků je uvedeno níže.

V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 5. A, 4. B a 5. B.

Kategorii „Mraveneček“ (nejaktivnější sběrač) vyhrála Petra Jankovičová ze 6. B před  Nikolou Rozsypalovou z 1. A, Danielem Krýsou z 5. B a Štěpánem Tichavským z 5. B.

Kategorii "Aktivní třída" vyhrály třídy 1. A, 1. B, 4. B, 5. A a 5. B.

Všem úspěšným sběračům gratuluji a přeji jim hodně sil i v následujícím kole, které bude probíhat od září do prosince 2017.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru (51.12 KB) uložit dokument

 

Schůze třídních důvěrníků SRPŠ

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 12.04.2017

Vážení rodiče - třídní důvěrníci SRPŠ,

zveme Vás na výroční schůzi SRPŠ, která se uskuteční dne 24. 4. 2017 v 16.15 hod ve velké hudebně ZŠ Krestova.

Program:   - seznámení s výroční zprávou SRPŠ za rok 2016

- seznámení se zprávou o hospodaření v roce 2016

- plán činnosti na rok 2017

- diskuze

 

Výroční zpráva o hospodaření SRPŠ při ZŠ Krestova za rok 2016

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 25.01.2017

Vážení rodiče,

do nového roku 2017 Vám přeji všechno nejlepší a hodně osobních i profesních úspěchů.

V níže uvedeném dokumentu jsou uvedeny aktivity, na které naše organizace v uplynulém roce finančně přispívala.

S dalšími informacemi Vás seznámíme prostřednictvím třídních důvěrníků na plenární schůzi, která se uskuteční v rámci třídních schůzek dne 24. 4. 2017.

PaedDr. Yvona Lišková, předsedkyně SRPŠ

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výroční zpráva o hospodaření SRPŠ při ZŠ Krestova za rok 2016 (23.52 KB) uložit dokument

 

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 27.12.2016

Děkuji všem žákům a jejich rodičům za účast v podzimním kole soutěže ve sběru starého papíru. Gratuluji vítězům, kterými jsou:

David Kučera z 5. B, Dagmar Kalusová z 5. A a Nikola Lusková ze 4. B. Pořadí dalších žáků je uvedeno níže.

V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 5. A, 5. B  a 2. A.

Kategorii „Mraveneček“ (nejaktivnější sběrač) vyhrála Klára Heinová z 2. B před Barborou Plačkovou z 8. B a Nikolou Rozsypalovou z 1. A.

Kategorii "Aktivní třída" vyhrály třídy 1. B, 4. B a 5. B.

Všem úspěšným sběračům gratuluji a přeji jim hodně sil i v následujícím kole, které bude probíhat od ledna do června 2017.

PaedDr. Y. Lišková, předsedkyně SRPŠ

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výsledky podzimního kola sběrové soutěže (52.07 KB) uložit dokument

 

Soutěž ve sběru starého papíru

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 10.09.2015

Vážení rodiče,

1. září bylo na naší škole zahájeno podzimní kolo soutěže ve sběru starého papíru. Před Vánocemi budou vyhodnoceni nejpilnější jednotlivci i třídní kolektivy a výsledky sběrové soutěže budou započítány i do celoškolní mezitřídní soutěže.

Přejeme všem sběračům hodně sil.

 

Vyhodnocení jarního kola sběrové soutěže

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 23.06.2015

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za účast v jarním kole soutěže ve sběru starého papíru. Gratulujeme vítězům, kterými jsou:

Simona Šlosarčíková (3. A), Mikuláš Vávra (1. C) a Tereza Pastrňáková (3. A). Pořadí dalších žáků je uvedeno níže.

V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 3. A, 3. B a 5. A.

Kategorii „Mraveneček“ (nejaktivnější sběrač) vyhráli Petr Nikel (5. A), Claudie Ceníčková (1. A) a Ladislav Novotný (3. B).

Zvláštní cena byla udělena třídám 1. A a 1. B za to, že se do soutěže zapojili všichni žáci třídy.

Všem úspěšným sběračům gratulujeme a přejeme jim hodně sil i v následujícím kole, které proběhne od září do prosince 2015.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Jarní kolo soutěže ve sběru starého papíru (51.23 KB) uložit dokument

 

Recitační soutěž

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 30.01.2015

Ve středu 28. ledna se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Tato soutěž byla určena žákům 2. stupně a děti v ní zápolily ve dvou věkových kategoriích. Kategorii III představovali žáci 6. a 7. tříd a kategorii IV pak žáci 8. a 9. tříd.

Všechny děti předvedly velmi hezké výkony, za které byly pochváleny odbornou porotou a za které také získaly diplomy a věcné ceny. Ty do soutěže věnoval pořadatel akce, Sdružení rodičů a přátel školy.

Výkony některých žáků byly natolik vyrovnané, že bylo velice těžké vybrat žáky, kteří budou naši školu reprezentovat v obvodním kole soutěže 26. února v SVČ v Ostravě - Zábřehu. Nakonec k tomu byly vybrány Lucie Vyhnánková (6. B), Veronika Radová (7. A), Kristýna Havlíčková (8. A) a Barbora Zarembová (9. B).

Všem vítězům gratulujeme a recitátorkám, kteří se zúčastní obvodního kola soutěže, budeme držet palce.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výsledková listina recitační soutěže (14.84 KB) uložit dokument

 

Vyhodnocení podzimního kola sběrové soutěže

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 24.01.2015

Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za účast v podzimním kole soutěže ve sběru starého papíru. Gratulujeme vítězům, kterými jsou:

Simona Šlosarčíková a Tereza Pastrňáková ze 3. A a Ondřej Curylo ze 6. B. Pořadí dalších žáků je uvedeno níže.

V soutěži třídních kolektivů se na nejvyšších příčkách umístily třídy 3. A, 2. B a 5. A.

Kategorii „Mraveneček“ (nejaktivnější sběrač) vyhráli Ladislav Novotný ze 3. B a Petr Nikel z 5.A.

Všem úspěšným sběračům gratulujeme a přejeme jim hodně sil i v následujícím kole, které proběhne od ledna do června 2015.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Sběrová soutěž - pořadí tříd (18.19 KB) uložit dokument
2 dokument word 2007 Výsledky podzimního kola sběrové soutěže (51.38 KB) uložit dokument

 

Výroční zpráva o činnosti SRPŠ za rok 2014

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 10.01.2015

Vážení rodiče,

do nového roku 2015 Vám přeji všechno nejlepší a hodně osobních i profesních úspěchů.

V níže uvedeném dokumentu jsou uvedeny aktivity, na které naše organizace u uplynulém roce finančně přispívala.

Se vstupem do nového roku došlo i ke změnám ve fungování naší organizace. V souladu s novou legislativou byly přepracovány základní dokumenty SRPŠ a dřívější občasné sdružení bylo transformováno na spolek. Drobně byl pozměněn i název organizace (dnes Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36A, z. s.). S podrobnými informacemi Vás seznámíme prostřednictvím třídních důvěrníků SRPŠ na plenární schůzi, která se uskuteční 20. 4. 2015.

PaedDr. Yvona Lišková, předsedkyně SRPŠ

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výroční zpráva o činnosti SRPŠ v roce 2014 (21.13 KB) uložit dokument

 

<< <   1 2 3   > >>

Vánoční jarmark

Zveme Vás na Vánoční jarmark.

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

foto: .jpg

 


Jarní koncert

I letos se v první polovině června veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Publikum si navíc poslec... více...

foto: .jpg

 


Veselé zpívání 2017

Již několik let pořádá SVČ Ostrčilova nesoutěžní přehlídku pěveckých sborů v Ostravě a nejbližším okolí. Pěvecký sbor Mendíci b... více...

foto: .jpg

 


Poptalent 2017

Dne 15. května 2017 se v sále naší školy uskutečnila soutěžní přehlídka hudebně nadaných dětí, které se orientují na oblast populárn... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů - okresní kolo

Dopoledne 12. 5. 2017 se do okresního kola na SDV při ZŠ A. Kučery probojovalo družstvo mladších žáků. V konkurenci družstev z celé Ostrav... více...

foto: .jpg

 


Zápis do 1. ročníku_oznámení_přijetí

 


Zápis do 1. ročníku 3.4. a 4.4.2017

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 3.4.2017 od 13:00 do 18:00 hod. a 4.4.2017 ... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří 28.3.2017

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 28. března 2017 od 15:00 do 17:00 hod. Budete mít možnost prohlédnout ... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 19. ledna 2017 se žáci devátých ročníků zúčastnili projektu "Řemeslo má zlaté dno", jehož hlavním cílem je zapojení žáků devát... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na vánoční koncert

Vážení a milí, přijměte pozvání na vánoční koncert DPS Mendíci, který se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v kostele CČH v Ostravě - ... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Jako každý rok se naše dětské pěvecké sbory prezentovaly před veřejností v kulturním středisku K-TRIO. Všem to pěkně zpívalo, hrálo i... více...

foto: .jpg

 


Mendíci v OC LASO

V pondělí 5. 12. strávil pěvecký sbor Mendíci předvánoční odpoledne v obchodním centru LASO a zpříjemnil čas procházejícím lidem ván... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark 28. 11. 2016

foto: .jpg

 


Soustředění Mendíků

Na začátku října si členové DPS Mendíci užili deštivého počasí, zpívání i společných her v příjemném prostředí hotelu Liptov na ... více...

foto: .jpg

 


Vzpomínka na jarní koncert

V polovině června se veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Pár záběrů z akce najdete také ve f... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj JARNÍ  KONCERT, který ... více...

foto: .jpg

 


DPS KOŤATA, MENDÍCI a VESELÉ ZPÍVÁNÍ, OSTRAVA 20.5.2016

Jako každý rok reprezentovaly naši školu DPS Koťata i Mendíci na festivalu pěveckých sborů v SVČ Ostrčilova. Úspěch měly nejen děti, al... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Jako každý rok se naše škola prezentovala v dopravních soutěžích. Žáci museli obhajovat své znalosti ze zdravotní výchovy a z předpisů ... více...

foto: .jpg

 


Svět techniky očima dětí

Dobrý den, vzhledem k tomu, že ještě ne všechny školy stihly k nám dorazit a pohodlně odhlasovat, rozhodli jsme se hlasování protáhnout d... více...

 


Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ke zrušení pobytů p... více...

 


Sněhuláci pro Afriku - 2. místo

Odbitím poslední březnové půlnoci skončilo hlasování o nejoriginálnější sněhuláky a my již známe vítěze. V sekci neafrický sněhul... více...

 


ÚSPĚCH V OBVODNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2016

Ve čtvrtek 18.2.2016 se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu na ulici Gurťjevova uskutečnilo obvodní kolo Recitační soutěže pro... více...

foto: .jpg

 


Oznámení o přijetí do 1. ročníku po zápisu - leden 2016

foto: .jpg

 


Zápis do 1. třídy - pro školní rok 2016_2017

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 18.1.2016 od 13:00 do 18:00 hod. a 19.1.201... více...

foto: .jpg

 


Trojhalí a vánoční stromek

Obchodní centrum Karolína a vedení Trojhalí vyhlásilo v předvánočním čase výtvarnou soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. Do tét... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Pár záběrů z tradiční akce.

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark - výsledek práce

Vánoční jarmark byl opět příjemným zpestřením pro výrobce i nákupce. Všem se odpoledne jistě líbilo. Důkazem je několik fotografií.

foto: .jpg

 


Zlatá šiška

V předvánočním čase se již tradičně koná pěvecká soutěž malých talentů naší školy. Všichni, kteří se nebojí vystoupit před spol... více...

foto: .jpg

 


Loučná nad Desnou a DPS Čtyřlístek

V pátek 27. 11. vyrazil pěvecký sbor Čtyřlístek do Jeseníků, aby předvedl své výkony divákům v dopoledním i odpoledním koncertu Loučen... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční jarmark, který se koná v pondělí 30.11.2015 v době od 16:00 do 18:00 hod.v prostorách školní jídelny.... více...

foto: .jpg

 


Sbíráme PET víčka pro Marušku

Maruška je holčička, která od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Sbírka plastových víček z PET lahví je určena na pomoc s financov... více...

foto: .jpg

 


Úspěch v soutěži v Aj - GATE TO THE WORLD

Dne 8.6.2015 se žáci naší školy zúčastnili anglické soutěže Gate to the World. I letos čekala účastníky soutěže dvě kola.  První k... více...

foto: .jpg

 


Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu

Učebny fyziky a chemie (přírodopisu) - Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582 SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce 2014 žádost na... více...

foto: .jpg

 


Výstava Pravěk

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu 6.tříd Pravěk, která se koná v hale ZŠ Krestova od 23.2.2015. Můžete shlédnou jak individuální práce... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří - 6.1.2015

Přijďte si prohlédnout prostory naší školy. Den otevřených dveří se koná dne 6.1.2015 se v době od 15:00 do 17:00 hod. Všichni jste srde... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert 12.12.2014

foto: .jpg

 


Pozvánka na Vánoční jarmark

... více...

foto: .jpg

 


Sběr uzávěrů (víček) PET lahví

  SBĚR UZÁVĚRŮ (VÍČEK) PET LAHVÍ Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru uzávěrů PET lahví, kte... více...

 


Sběr sušené pomerančové,mandarinkové a citrónové kůry

Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru sušené pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, který bude probíhat ... více...

 


DOTACE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ V ROCE 2014

Ve školním roce 2013/2014 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastní 14ti denní školy v přírodě, která je dotovaná částkou 4 500 Kč na dít... více...

foto: .jpg

 


Adventní koncerty Mendíků

Jako každý rok se pěvecký sbor Mendíci prezentoval v adventním čase na několika koncertech. Dojímavá vystoupení byla v Hospici ve Frýdku -... více...

foto: .jpg

 


Účast naší školy v projektu FLEXIBOOK 1:1

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro školní rok 2012/13 nový pilotní projekt s názvem „Flexibook 1:1“. Projekt provázel velký zájem ze st... více...

foto: .jpg

 


IKEA – Pomáháme vyrůst

V září 2011 vyhlásilo sdružení TEREZA ve spolupráci s IKEA Česká republika, s.r.o. grantovou výzvu pro školy zapojené v mezinárodním ... více...

foto: .jpg

 


Úspěch dopravního kroužku

V pátek 11. 5. se družstvo žáků dopravního kroužku N. Matuszková, E. Michálková, T. Chvostek a J. Kubis umístilo v městském kole soutěž... více...

foto: .jpg

 


Úspěšný sportovec Petr Levý (5.A)

Gratulujeme PETROVI LEVÉMU z 5.A ke skvělému 1. místu v atletické soutěži Zdatný páťák 2012.  

foto: .jpg

 


Okresní kolo Biologické olympiády

10. 4. 2012 se naše dvě žákyně sedmých tříd – Nelli Vacková  a Lucie Lisníková - zúčastnily okresního kola Biologické olympiády. Ta... více...

 


Úspěch žáka 1.B v obvodním a městském kole recitační soutěže

Radim Kučera (žák 1.B) se umístil na 1. místě v obvodním kole recitační soutěže. Gratulujeme mu k vítězství. Dále se Radim zúčastnil... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 25.1.2012 se třída 8.A zúčastnila 4. ročníku soutěže "Řemeslo má zlaté dno" v KD K-Trio. Žáci se rozdělili do čtyř družstev a obc... více...

foto: .jpg

 


Výtvarná soutěž

V měsíci listopadu se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádal DDM M. Majerové23, Ostrava-P... více...

foto: .jpg

 


Koncerty školního sboru Mendíci s Bárou Basikovou a Čechomorem

V době adventní je pořádáno mnoho koncertů pro veřejnost. Náš sbor Mendíci byl opět přizván k realizaci projektu Děti dětem a vystou... více...

foto: .jpg

 


© 2009 - 2011 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace | tel.: 596 713 298 | e-mail: zskrestova@zskrestova.cz | Autor: webdesign | hosting