Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace

Odkazy :

 

Vzdělávání pro konkurenčnost

Vzdělávání pro konkurenčnost

Celé česko čte dětem Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 

Aktuality

Kurzy angličtiny s rodilým mluvčím

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 20.10.2010

Ve středu 20.10.2010 navštívil naši školu zástupce firmy WATTSENGLISH, která se zaměřuje na výuku angličtiny. Jde o kurzy vedené RODILÝM MLUVČÍM. Dětem, které projevily zájem, byl předán informační leták s podrobnými údaji o kurzu. Podrobnosti naleznete také na adrese www.wattsenglish.com. Cena kurzu je 1990 Kč za 13 lekcí. V ceně školného je i učebnice v hodnotě cca 300 Kč. Výuka probíhá v malých skupinách (min 8, max 12 dětí) na ZŠ Krestova. On line přihláška je umístěna na www.wattsenglish.com v sekci: "Kurzy pro děti/Kurzy 2010-11/Moravskoslezský kraj".

Termín odevzdání písemné přihlášky je úterý 26.10.2010 zástupkyni ředitelky H. Horečkové nebo třídním učitelkám.

 

foto: 1426_we_logo_web.jpgfoto: 1426_imagesCAXYYMGX.jpgfoto: 1426_obalka_459721683.jpgfoto: 1426_wattsenglish_poster_jpg_thumb.jpg

ZÁSTUP ZA PANÍ UČITELKU MARII CHOVANCOVOU

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 07.10.2010

Po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Marie Chovancové ji v plném rozsahu zastupuje Mgr. Soňa Krayzlová.

 

ORGANIZACE VÝUKY 15.10.2010

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 07.10.2010

V pátek 15.10.2010 bude výuka 1.-8. ročníku ukončena v 11:40 hod. z důvodu voleb do obecního a městského zastupitelstva. 9. ročník končí z důvodu školení první pomoci ve 13:00 hod.

 

Schůzka Žákovského parlamentu

vložil:  | upraveno: 02.10.2010

Tak už to opět začalo! Zdárně jsme zahájili nový školní rok a s ním také činnost parlamentu. Na bývalé i nové členy, tedy zástupce 4. až 9. ročníku, se těším ve středu 6. 10. od 14. 00 hodin v interaktivní učebně pavilonu B, 1. patro. Připravte si dobrou náladu, náměty na činnost v tomto školním roce, či případné připomínky.

Jitka Kubíková

 

KROUŽKY A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 2010/2011

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 19.09.2010

V příloze naleznete přehled kroužků a nepovinných předmětů otevřených ve školním roce 2010/2011. Pokud potřebujete doplňující informace, kontaktujte konkrétní vyučující.

 

VÝUKA DLE ROZVRHU

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 06.09.2010

Předpokládaný termín zahájení výuky dle rozvrhu je středa 8.9.2010.

 

Školní rok 2010/2011

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 06.09.2010

Všem žákům, jejich rodičům a našim zaměstnancům přejeme příjemný, klidný a úspěšný školní rok 2010/2011.

 

foto: 1368_DETI.jpgfoto: 1368_deti8.jpgfoto: 1368_pohoda8.jpg

PRVŇÁČCI - INFORMACE

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 23.08.2010

 Vážení rodiče, pokud jste se nezúčastnili informační schůzky v červnu, uvádím zde pár bodů z našeho setkání.

  1. Rodičům se představily třídní učitelky, vedoucí vychovatelka a zástupkyně ředitelky.
  2. Rodičům byl předán předběžný seznam žáků v jednotlivých třídách, ale není definitivní, nastaly v něm změny. Ten definitivní bude viset na škole koncem tohoto týdne.
  3. Rodiče byli seznámeni s tím, že od 1. třídy probíhá výuka anglického jazyka (rozsah 1 hodina týdně). Zakupte svému dítěti učebnici ANGLIČTINA SE ZVÍŘÁTKY 1, nakladatelství FRAUS.
  4. Projekt Mladé fronty DNES se letos neuskuteční, fotky vašich dětí nebudou uveřejněny v její příloze.
  5. I v tomto školním roce získá škola dotaci 800 Kč na nákup pomůcek pro žáka 1. ročníku. Třídní učitelky sestavily seznam pomůcek, které budou dětem nakoupeny. Na schůzce uvedly paní Bakončíková a Bartková pomůcky, které zakoupeny školou nebudou. Na jejich nákup budete mít ještě spoustu času po zahájení školního roku. Veškeré doplňující informace Vám podají paní učitelky.
  6. Dětem rodiče pořizují - aktovku, pouzdro, papuče, cvičební úbor (sportovní obuv s bílou nešpinicí podrážkou, jarmilky), desky na číslice a písmena, obaly, trojhranné pastelky, folii pro psaní tužkou (čitelně a viditelně podepište - nejlépe nesmývatelným fixem), paletu pro Vv - malou, gumu, trojhránek (nasadí se na tužku a usnadňuje správné držení). Třídní učitelky ještě vše upřesní 1.9.
  7. Vše dětem podepisujte - pomůcky, oblečení.
  8. Děti by měly umět se samy obsloužit - obléci se, zavázat si tkaničky.
  9. Vážení rodiče, berte tyto informace jako velmi obecné. Začněte školní rok v klidu a pohodě, nic se neděje, když věci nebudete mít nakoupeny hned. Přejeme Vám i Vašim dětem příjemné zahajení školní docházky.

 

foto: 1354_klidek.jpgfoto: 1354_crazy1.jpgfoto: 1354_pohoda5.jpgfoto: 1354_pohoda6.jpg

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2010_2011

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 23.08.2010

HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ!

INFORMACE PRO PRVŇÁČKY

Zahájení školního roku 2010/2011 proběhne ve velké hudebně na pavilonu C dne 1. září 2010. Poté budou prvňáčci odvedeni do svých tříd na pavilonu C. V 8:30 hod. následuje třídní schůzka, kde třídní učitelky seznámí rodiče s organizací školy, školní družiny a požadavky, které vyplývají ze specializace konkrétní třídy. Po ukončení třídních schůzek si rodiče odvedou děti domů.

Výuka v následujících dnech:

2. 9. – 3. 9. 2010           1. a 2. vyučovací hodina
6. 9. 2010                     1. - 4. hodinu dle provizorního rozvrhu
od 7. 9. 2010                výuka dle rozvrhu hodin - DATUM MŮŽE BÝT AKTUÁLNĚ ZMĚNĚNO

INFORMACE PRO ŽÁKY 2.-9. TŘÍD

Škola je dne 1.9.2010 otevřena od 7:40 hod. Třídní učitelé se setkají s žáky 1. vyučovací hodinu, kdy budou seznámeni se školním řádem. Poté výuka končí. Výdej obědů probíhá od 10:30 do 12:30 hod.

Výuka v následujících dnech:

2. 9. – 6. 9. 2010           1. - 4. vyučovací hodina (s třídním učitelem)
7. 9. 2010                      výuka dle rozvrhu hodin - DATUM MŮŽE BÝT AKTUÁLNĚ ZMĚNĚNO

 

foto: 1353_deti1.jpgfoto: 1353_deti2.jpgfoto: 1353_deti5.jpgfoto: 1353_deti6.jpg

Prázdniny 2010

vložil: Mgr. Hana Horečková  | upraveno: 30.06.2010

Všem žákům a jejich rodinám přejeme příjemné prožití prázdnin a dovolených. Zaměstnancům ZŠ a MŠ přejeme klidnou, odpočinkovou dovolenou a všem děkujeme za práci, kterou ve školním roce 2009/2010 odvedli. Těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2010/2011.

Vedení ZŠ a MŠ

 

foto: 1327_deti1.jpgfoto: 1327_pohoda8.jpgfoto: 1327_pohoda.jpg
<< <   ... 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 ...   > >>

Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole Krestova 36A v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj Jarní  koncert, který se usk... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na výstavu

Barevná paleta Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Krestova 36A, která se koná 8.6. 2018 v prostorách kultur... více...

 


Veselé zpívání Mendíků

Foto z akce dne 18. 5. na SVČ Ostrčilova.

foto: .jpg

 


KOŤATA ZPÍVAJÍ PRO RADOST /15.5.2018/

V úterý 15. 5. se naše Koťata vydala v deštivém počasí do Ostravy - Zábřehu. Sbor byl pozván Charitativním střediskem Gabriel na setkán... více...

foto: .jpg

 


DPS ČTYŘLÍSTEK zpíval ve městě perníků /26.4.2018/

Čtyřlístek přijal pozvání na Perníkový festiválek Pardubice. Velmi brzy ráno se autobus s dětmi rozjel směr východní Čechy. Cesta ubíh... více...

foto: .jpg

 


Písnička 2018

Jarní měsíce patří na ZŠ Krestova již tradičně zpěvu. Soutěž s názvem „Písnička“ pořádala škola ve spolupráci se Sdružením ro... více...

foto: .jpg

 


Městské - okresní kolo DSMC

Dne 11. 5. dopoledne proběhlo další kolo dopravní soutěže. V městském tedy okresním kole obstáli žáci naší školy v obou kategoriích ve... více...

foto: .jpg

 


Obvodní kolo soutěže mladých cyklistů

Dopoledne 27. 4. nám nad hlavou svítilo sluníčko, které nám dodalo energii v soutěži cyklistů. Tato soutěž se konala na dopravním hřišti... více...

foto: .jpg

 


Výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019

V příloze naleznete výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019.

 


Zápis do 1. ročníku 4.4. a 5.4.2018

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 4.4.2018 od 13:00 do 18:00 hod. a 5.4.2018 ... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří 6.3.2018

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 6. března 2018 od 15:00 do 17:00 hod. Budete mít možnost prohlédnout s... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Zveme Vás na Vánoční jarmark.

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

foto: .jpg

 


Jarní koncert

I letos se v první polovině června veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Publikum si navíc poslec... více...

foto: .jpg

 


Veselé zpívání 2017

Již několik let pořádá SVČ Ostrčilova nesoutěžní přehlídku pěveckých sborů v Ostravě a nejbližším okolí. Pěvecký sbor Mendíci b... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů - okresní kolo

Dopoledne 12. 5. 2017 se do okresního kola na SDV při ZŠ A. Kučery probojovalo družstvo mladších žáků. V konkurenci družstev z celé Ostrav... více...

foto: .jpg

 


Zápis do 1. ročníku_oznámení_přijetí

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 19. ledna 2017 se žáci devátých ročníků zúčastnili projektu "Řemeslo má zlaté dno", jehož hlavním cílem je zapojení žáků devát... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na vánoční koncert

Vážení a milí, přijměte pozvání na vánoční koncert DPS Mendíci, který se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v kostele CČH v Ostravě - ... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Jako každý rok se naše dětské pěvecké sbory prezentovaly před veřejností v kulturním středisku K-TRIO. Všem to pěkně zpívalo, hrálo i... více...

foto: .jpg

 


Mendíci v OC LASO

V pondělí 5. 12. strávil pěvecký sbor Mendíci předvánoční odpoledne v obchodním centru LASO a zpříjemnil čas procházejícím lidem ván... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark 28. 11. 2016

foto: .jpg

 


Soustředění Mendíků

Na začátku října si členové DPS Mendíci užili deštivého počasí, zpívání i společných her v příjemném prostředí hotelu Liptov na ... více...

foto: .jpg

 


Vzpomínka na jarní koncert

V polovině června se veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Pár záběrů z akce najdete také ve f... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj JARNÍ  KONCERT, který ... více...

foto: .jpg

 


DPS KOŤATA, MENDÍCI a VESELÉ ZPÍVÁNÍ, OSTRAVA 20.5.2016

Jako každý rok reprezentovaly naši školu DPS Koťata i Mendíci na festivalu pěveckých sborů v SVČ Ostrčilova. Úspěch měly nejen děti, al... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Jako každý rok se naše škola prezentovala v dopravních soutěžích. Žáci museli obhajovat své znalosti ze zdravotní výchovy a z předpisů ... více...

foto: .jpg

 


Svět techniky očima dětí

Dobrý den, vzhledem k tomu, že ještě ne všechny školy stihly k nám dorazit a pohodlně odhlasovat, rozhodli jsme se hlasování protáhnout d... více...

 


Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ke zrušení pobytů p... více...

 


Sněhuláci pro Afriku - 2. místo

Odbitím poslední březnové půlnoci skončilo hlasování o nejoriginálnější sněhuláky a my již známe vítěze. V sekci neafrický sněhul... více...

 


ÚSPĚCH V OBVODNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2016

Ve čtvrtek 18.2.2016 se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu na ulici Gurťjevova uskutečnilo obvodní kolo Recitační soutěže pro... více...

foto: .jpg

 


Oznámení o přijetí do 1. ročníku po zápisu - leden 2016

foto: .jpg

 


Zápis do 1. třídy - pro školní rok 2016_2017

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 18.1.2016 od 13:00 do 18:00 hod. a 19.1.201... více...

foto: .jpg

 


Trojhalí a vánoční stromek

Obchodní centrum Karolína a vedení Trojhalí vyhlásilo v předvánočním čase výtvarnou soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. Do tét... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Pár záběrů z tradiční akce.

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark - výsledek práce

Vánoční jarmark byl opět příjemným zpestřením pro výrobce i nákupce. Všem se odpoledne jistě líbilo. Důkazem je několik fotografií.

foto: .jpg

 


Zlatá šiška

V předvánočním čase se již tradičně koná pěvecká soutěž malých talentů naší školy. Všichni, kteří se nebojí vystoupit před spol... více...

foto: .jpg

 


Loučná nad Desnou a DPS Čtyřlístek

V pátek 27. 11. vyrazil pěvecký sbor Čtyřlístek do Jeseníků, aby předvedl své výkony divákům v dopoledním i odpoledním koncertu Loučen... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční jarmark, který se koná v pondělí 30.11.2015 v době od 16:00 do 18:00 hod.v prostorách školní jídelny.... více...

foto: .jpg

 


Sbíráme PET víčka pro Marušku

Maruška je holčička, která od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Sbírka plastových víček z PET lahví je určena na pomoc s financov... více...

foto: .jpg

 


Úspěch v soutěži v Aj - GATE TO THE WORLD

Dne 8.6.2015 se žáci naší školy zúčastnili anglické soutěže Gate to the World. I letos čekala účastníky soutěže dvě kola.  První k... více...

foto: .jpg

 


Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu

Učebny fyziky a chemie (přírodopisu) - Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582 SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce 2014 žádost na... více...

foto: .jpg

 


Výstava Pravěk

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu 6.tříd Pravěk, která se koná v hale ZŠ Krestova od 23.2.2015. Můžete shlédnou jak individuální práce... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří - 6.1.2015

Přijďte si prohlédnout prostory naší školy. Den otevřených dveří se koná dne 6.1.2015 se v době od 15:00 do 17:00 hod. Všichni jste srde... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert 12.12.2014

foto: .jpg

 


Pozvánka na Vánoční jarmark

... více...

foto: .jpg

 


Sběr uzávěrů (víček) PET lahví

  SBĚR UZÁVĚRŮ (VÍČEK) PET LAHVÍ Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru uzávěrů PET lahví, kte... více...

 


Sběr sušené pomerančové,mandarinkové a citrónové kůry

Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru sušené pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, který bude probíhat ... více...

 


DOTACE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ V ROCE 2014

Ve školním roce 2013/2014 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastní 14ti denní školy v přírodě, která je dotovaná částkou 4 500 Kč na dít... více...

foto: .jpg

 


Adventní koncerty Mendíků

Jako každý rok se pěvecký sbor Mendíci prezentoval v adventním čase na několika koncertech. Dojímavá vystoupení byla v Hospici ve Frýdku -... více...

foto: .jpg

 


Účast naší školy v projektu FLEXIBOOK 1:1

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro školní rok 2012/13 nový pilotní projekt s názvem „Flexibook 1:1“. Projekt provázel velký zájem ze st... více...

foto: .jpg

 


IKEA – Pomáháme vyrůst

V září 2011 vyhlásilo sdružení TEREZA ve spolupráci s IKEA Česká republika, s.r.o. grantovou výzvu pro školy zapojené v mezinárodním ... více...

foto: .jpg

 


Úspěch dopravního kroužku

V pátek 11. 5. se družstvo žáků dopravního kroužku N. Matuszková, E. Michálková, T. Chvostek a J. Kubis umístilo v městském kole soutěž... více...

foto: .jpg

 


Úspěšný sportovec Petr Levý (5.A)

Gratulujeme PETROVI LEVÉMU z 5.A ke skvělému 1. místu v atletické soutěži Zdatný páťák 2012.  

foto: .jpg

 


Okresní kolo Biologické olympiády

10. 4. 2012 se naše dvě žákyně sedmých tříd – Nelli Vacková  a Lucie Lisníková - zúčastnily okresního kola Biologické olympiády. Ta... více...

 


Úspěch žáka 1.B v obvodním a městském kole recitační soutěže

Radim Kučera (žák 1.B) se umístil na 1. místě v obvodním kole recitační soutěže. Gratulujeme mu k vítězství. Dále se Radim zúčastnil... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 25.1.2012 se třída 8.A zúčastnila 4. ročníku soutěže "Řemeslo má zlaté dno" v KD K-Trio. Žáci se rozdělili do čtyř družstev a obc... více...

foto: .jpg

 


Výtvarná soutěž

V měsíci listopadu se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádal DDM M. Majerové23, Ostrava-P... více...

foto: .jpg

 


Koncerty školního sboru Mendíci s Bárou Basikovou a Čechomorem

V době adventní je pořádáno mnoho koncertů pro veřejnost. Náš sbor Mendíci byl opět přizván k realizaci projektu Děti dětem a vystou... více...

foto: .jpg

 


© 2009 - 2011 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace | tel.: 596 713 298 | e-mail: zskrestova@zskrestova.cz | Autor: webdesign | hosting