Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace

Odkazy :

 

Vzdělávání pro konkurenčnost

Vzdělávání pro konkurenčnost

Celé česko čte dětem Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 

Aktuality

České vánoce 1.B

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

V centru Ostravy na Masarykově náměstí byla pro veřejnost přichystána vánoční výzdoba a kolemjdoucí si mohli nějakou tu vánoční drobnůstku i sami vyrobit. A my jsme byli při tom. Pro radost jsme se před odchodem do školy ještě vyfotografovali a zajezdili ve vláčku. A protože byl krásný zimní den, nebyla nám vůbec zima.

 

foto: 409_CIMG1716.jpgfoto: 409_CIMG1717.jpgfoto: 409_CIMG1718.jpgfoto: 409_CIMG1719.jpg

Vánoční tvůrčí dílna pro děti z 1.B a jejich rodiče

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

Fotografie z akce. Bylo to moc příjemné setkání.

 

foto: 421_CIMG1730.jpgfoto: 421_CIMG1731.jpgfoto: 421_CIMG1732.jpgfoto: 421_CIMG1733.jpgfoto: 421_CIMG1734.jpgfoto: 421_CIMG1735.jpgfoto: 421_CIMG1736.jpgfoto: 421_CIMG1737.jpgfoto: 421_CIMG1738.jpgfoto: 421_CIMG1739.jpgfoto: 421_CIMG1740.jpgfoto: 421_CIMG1741.jpgfoto: 421_CIMG1742.jpgfoto: 421_CIMG1743.jpgfoto: 421_CIMG1744.jpgfoto: 421_CIMG1746.jpgfoto: 421_CIMG1747.jpgfoto: 421_CIMG1749.jpgfoto: 421_CIMG1750.jpgfoto: 421_CIMG1751.jpgfoto: 421_CIMG1752.jpgfoto: 421_CIMG1753.jpgfoto: 421_CIMG1755.jpgfoto: 421_CIMG1756.jpgfoto: 421_CIMG1757.jpgfoto: 421_CIMG1758.jpg

Česko-Korejské dny 1.B

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

Výstava, která byla zaměřena k poznání korejské kultury se konala v DK - Vítkovice. Žáci zde mohli sledovat ukázky bojového umění a tance, prohlédnout si porcelán, kroje, fotografie a obrázky. Vyzkoušeli si vyrobit tradiční korejský lampion, vybarvili si typickou korejskou omalovánku a samozřejmě psali tuší a štětcem korejské písmo. To bylo velmi těžké a potřebovali jsme pomoc odborníků. Bylo to moc fajn.

 

foto: 411_CIMG1545.jpgfoto: 411_CIMG1549.jpgfoto: 411_CIMG1550.jpgfoto: 411_CIMG1551.jpgfoto: 411_CIMG1552.jpgfoto: 411_CIMG1554.jpgfoto: 411_CIMG1555.jpgfoto: 411_CIMG1556.jpgfoto: 411_CIMG1557.jpg

Zimní bobování a radovánky na sněhu 1.B

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

Zimu jsme si užili jak se patří, pokud nám to počasí dovolilo, trávili jsme tělocvik sportováním na sněhu. Při stavění sněhuláka - huhuláka jsme zase zažili spoustu psiny. Ale výsledek stál za to. Co z toho, že jsme měli mokré i punčocháče! A na závěr - pár fotografií zde naleznou i děti z 1.A.

 

foto: 425_CIMG1835.jpgfoto: 425_CIMG1836.jpgfoto: 425_CIMG1837.jpgfoto: 425_CIMG1838.jpgfoto: 425_CIMG1839.jpgfoto: 425_CIMG1840.jpgfoto: 425_CIMG1841.jpgfoto: 425_CIMG1842.jpgfoto: 425_CIMG1843.jpgfoto: 425_CIMG1844.jpgfoto: 425_CIMG1845.jpgfoto: 425_CIMG1847.jpgfoto: 425_CIMG1848.jpgfoto: 425_CIMG1849.jpgfoto: 425_CIMG1850.jpgfoto: 425_CIMG1851.jpgfoto: 425_CIMG1852.jpgfoto: 425_CIMG1853.jpgfoto: 425_CIMG1854.jpgfoto: 425_CIMG1855.jpgfoto: 425_CIMG1856.jpgfoto: 425_CIMG1857.jpgfoto: 425_CIMG1858.jpgfoto: 425_CIMG1859.jpgfoto: 425_CIMG1860.jpgfoto: 425_CIMG1861.jpgfoto: 425_CIMG1862.jpgfoto: 425_CIMG1863.jpgfoto: 425_CIMG1864.jpgfoto: 425_CIMG1865.jpgfoto: 425_CIMG1866.jpg

Školní družina - Hry na sněhu

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

Projekt školní družiny.

 

foto: 191_100_6999.jpgfoto: 191_100_7003.jpgfoto: 191_100_7004.jpgfoto: 191_100_7010.jpgfoto: 191_100_7021.jpgfoto: 191_100_7025.jpg

Vánoce ve 3.B

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

Projekt Lidové zvyky a tradice

 

Mikulášský den v 1.B

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

Byl to veselý i trošičku strašidelný den. Nejprve k nám přišel Mikuláš s anděly a čerty, ti si hned vzali do pytle zlobivce! Pak už jsme jen dováděli  a tančili ostošest. Na závěr jsme si vyrobili matematický, čertovský, dlouhatánský řetěz. Slušelo nám to, ne?

 

foto: 413_CIMG1683.jpgfoto: 413_CIMG1684.jpgfoto: 413_CIMG1685.jpgfoto: 413_CIMG1686.jpgfoto: 413_CIMG1687.jpgfoto: 413_CIMG1688.jpgfoto: 413_CIMG1690.jpgfoto: 413_CIMG1691.jpgfoto: 413_CIMG1693.jpgfoto: 413_CIMG1695.jpgfoto: 413_CIMG1696.jpgfoto: 413_CIMG1697.jpgfoto: 413_CIMG1698.jpgfoto: 413_CIMG1700.jpg

Renarkon - Dlouhodobý preventivní program Buď OK

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

1. 10. 2007 certifikováno MŠMT, číslo certifikátu: 17/07/CE

Obecně prospěšná společnost RENARKON poskytuje na území Moravskoslezského kraje ucelený soubor odborných sociálních služeb určených lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci v souvislosti s užíváním nealkoholových drog, nebo jsou touto situací ohroženi.

Svými aktivitami se RENARKON snaží předcházet rizikovému chování vedoucímu ke vzniku drogového problému a zároveň minimalizovat negativní sociální dopady spojené s užíváním nealkoholových drog.

Lektory jsou zaměstnanci RENARKON o.p.s. – členové lektorského týmu Ostrava. Podle akreditačních standardů RVKPP má každý lektor minimálně středoškolské vzdělání humanitního směru, je proškolen v problematice sociálně patologických jevů, má výcvik v krizové intervenci a dále se vzdělává v dlouhodobém psychoterapeutickém výcviku, příp. obdobných krátkodobých vzdělávacích akcích.

Adresa:

Mariánskohorská 29/1328,
702 00 Ostrava - Mor. Ostrava

Telefon:

596 612 529 (i fax),
596 611 796

Ředitel:

Mgr. Martin Chovanec

Mobil:

(ředitel) 602 756 886

Email:

renarkon@seznam.cz

 

E-mailová poradna linky bezpečí

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

pomoc@linkabezpeci.cz

Děti a dospívající, kteří nemají možnost využít telefonu, ale mají přístup k internetu, se mohou na Linku bezpečí obrátit přes e-mail a konzultovat zde svoje problémy. Tuto možnost mohou využít i české děti, které žijí s rodiči v zahraničí, případně děti se sluchovou vadou či vadou řeči. Odborníci z Linky bezpečí odpovídají na dotazy v nejkratším možném termínu, zpravidla do 3 pracovních dnů.

 

Rodičovká linka 840 111 234

vložil: Mgr. Radomír Panna  | upraveno: 26.12.2009

Rodičovská linka je v provozu každý všední den odpoledne

pondělí, středa a pátek: 13 - 16 hod. úterý a čtvrtek : 16 - 19 hod.

Rodičovská linka poskytuje telefonickou krizovou intervenci a poradenství především rodičům, prarodičům a ostatním členům rodiny z celé České republiky. Nabízí jim pomoc v krizové situaci, která se týká jejich dětí. V případě problémů v rodinných vztazích zajišťuje služby v podobě výchovného, rodinného a sociálně-právního poradenství. Zároveň nabízí výchovné poradenství pro pedagogy mateřských, základních a středních škol. Své služby poskytuje výhradně po telefonu a ctí zásadu anonymity klienta - pokud klienti sami nechtějí, nemusejí sdělovat své osobní údaje.

Kdy vytočit číslo Rodičovské linky?

Na Rodičovskou linku se převážně obracejí rodiče, popřípadě ostatní členové rodiny:

  • jejichž děti mají problémy s učením, záškoláctvím, agresivitou, lhaním, zneužíváním návykových látek, trestnou činností apod.;
  • kteří se nacházejí v obtížné životní situaci, jako je např. rozvod, úmrtí člena rodiny, útěk dítěte z domova apod.;
  • jejichž děti mají psychické a osobnostní problémy, jako je např. zvýšená úzkostnost, nespavost, problémy v kontaktu s vrstevníky apod.;
  • jejichž děti se staly obětí šikany či mají jiné školní problémy;
  • poměrně často kontaktují Rodičovskou linku občané s dotazem, jak mají postupovat v případě, že mají podezření na týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte ve svém okolí.

Kdo sedí na druhém konci telefonu?

Krizovou intervenci a poradenské služby po telefonu na Rodičovské lince zajišťují psychologové a odborní pracovníci. Pracovníci Rodičovské linky s volajícím problém nejen konzultují, ale dále ho mohou odkázat na příslušná odborná pracoviště v okolí jeho bydliště, neboť disponují celorepublikovou databází příslušných státních a nestátních institucí.
Odborní pracovníci na Rodičovské lince mají mnohaleté praktické zkušenosti a znalosti z oblasti rodinného a výchovného poradenství. Nezbytnou součástí jejich odborné kompetence je absolvovaný akreditovaný výcvik v telefonické krizové intervenci.

 

<< <   ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99   > >>

Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole Krestova 36A v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj Jarní  koncert, který se usk... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na výstavu

Barevná paleta Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Krestova 36A, která se koná 8.6. 2018 v prostorách kultur... více...

 


Veselé zpívání Mendíků

Foto z akce dne 18. 5. na SVČ Ostrčilova.

foto: .jpg

 


KOŤATA ZPÍVAJÍ PRO RADOST /15.5.2018/

V úterý 15. 5. se naše Koťata vydala v deštivém počasí do Ostravy - Zábřehu. Sbor byl pozván Charitativním střediskem Gabriel na setkán... více...

foto: .jpg

 


DPS ČTYŘLÍSTEK zpíval ve městě perníků /26.4.2018/

Čtyřlístek přijal pozvání na Perníkový festiválek Pardubice. Velmi brzy ráno se autobus s dětmi rozjel směr východní Čechy. Cesta ubíh... více...

foto: .jpg

 


Písnička 2018

Jarní měsíce patří na ZŠ Krestova již tradičně zpěvu. Soutěž s názvem „Písnička“ pořádala škola ve spolupráci se Sdružením ro... více...

foto: .jpg

 


Městské - okresní kolo DSMC

Dne 11. 5. dopoledne proběhlo další kolo dopravní soutěže. V městském tedy okresním kole obstáli žáci naší školy v obou kategoriích ve... více...

foto: .jpg

 


Obvodní kolo soutěže mladých cyklistů

Dopoledne 27. 4. nám nad hlavou svítilo sluníčko, které nám dodalo energii v soutěži cyklistů. Tato soutěž se konala na dopravním hřišti... více...

foto: .jpg

 


Výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019

V příloze naleznete výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019.

 


Zápis do 1. ročníku 4.4. a 5.4.2018

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 4.4.2018 od 13:00 do 18:00 hod. a 5.4.2018 ... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří 6.3.2018

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 6. března 2018 od 15:00 do 17:00 hod. Budete mít možnost prohlédnout s... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Zveme Vás na Vánoční jarmark.

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

foto: .jpg

 


Jarní koncert

I letos se v první polovině června veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Publikum si navíc poslec... více...

foto: .jpg

 


Veselé zpívání 2017

Již několik let pořádá SVČ Ostrčilova nesoutěžní přehlídku pěveckých sborů v Ostravě a nejbližším okolí. Pěvecký sbor Mendíci b... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů - okresní kolo

Dopoledne 12. 5. 2017 se do okresního kola na SDV při ZŠ A. Kučery probojovalo družstvo mladších žáků. V konkurenci družstev z celé Ostrav... více...

foto: .jpg

 


Zápis do 1. ročníku_oznámení_přijetí

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 19. ledna 2017 se žáci devátých ročníků zúčastnili projektu "Řemeslo má zlaté dno", jehož hlavním cílem je zapojení žáků devát... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na vánoční koncert

Vážení a milí, přijměte pozvání na vánoční koncert DPS Mendíci, který se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v kostele CČH v Ostravě - ... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Jako každý rok se naše dětské pěvecké sbory prezentovaly před veřejností v kulturním středisku K-TRIO. Všem to pěkně zpívalo, hrálo i... více...

foto: .jpg

 


Mendíci v OC LASO

V pondělí 5. 12. strávil pěvecký sbor Mendíci předvánoční odpoledne v obchodním centru LASO a zpříjemnil čas procházejícím lidem ván... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark 28. 11. 2016

foto: .jpg

 


Soustředění Mendíků

Na začátku října si členové DPS Mendíci užili deštivého počasí, zpívání i společných her v příjemném prostředí hotelu Liptov na ... více...

foto: .jpg

 


Vzpomínka na jarní koncert

V polovině června se veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Pár záběrů z akce najdete také ve f... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj JARNÍ  KONCERT, který ... více...

foto: .jpg

 


DPS KOŤATA, MENDÍCI a VESELÉ ZPÍVÁNÍ, OSTRAVA 20.5.2016

Jako každý rok reprezentovaly naši školu DPS Koťata i Mendíci na festivalu pěveckých sborů v SVČ Ostrčilova. Úspěch měly nejen děti, al... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Jako každý rok se naše škola prezentovala v dopravních soutěžích. Žáci museli obhajovat své znalosti ze zdravotní výchovy a z předpisů ... více...

foto: .jpg

 


Svět techniky očima dětí

Dobrý den, vzhledem k tomu, že ještě ne všechny školy stihly k nám dorazit a pohodlně odhlasovat, rozhodli jsme se hlasování protáhnout d... více...

 


Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ke zrušení pobytů p... více...

 


Sněhuláci pro Afriku - 2. místo

Odbitím poslední březnové půlnoci skončilo hlasování o nejoriginálnější sněhuláky a my již známe vítěze. V sekci neafrický sněhul... více...

 


ÚSPĚCH V OBVODNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2016

Ve čtvrtek 18.2.2016 se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu na ulici Gurťjevova uskutečnilo obvodní kolo Recitační soutěže pro... více...

foto: .jpg

 


Oznámení o přijetí do 1. ročníku po zápisu - leden 2016

foto: .jpg

 


Zápis do 1. třídy - pro školní rok 2016_2017

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 18.1.2016 od 13:00 do 18:00 hod. a 19.1.201... více...

foto: .jpg

 


Trojhalí a vánoční stromek

Obchodní centrum Karolína a vedení Trojhalí vyhlásilo v předvánočním čase výtvarnou soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. Do tét... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Pár záběrů z tradiční akce.

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark - výsledek práce

Vánoční jarmark byl opět příjemným zpestřením pro výrobce i nákupce. Všem se odpoledne jistě líbilo. Důkazem je několik fotografií.

foto: .jpg

 


Zlatá šiška

V předvánočním čase se již tradičně koná pěvecká soutěž malých talentů naší školy. Všichni, kteří se nebojí vystoupit před spol... více...

foto: .jpg

 


Loučná nad Desnou a DPS Čtyřlístek

V pátek 27. 11. vyrazil pěvecký sbor Čtyřlístek do Jeseníků, aby předvedl své výkony divákům v dopoledním i odpoledním koncertu Loučen... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční jarmark, který se koná v pondělí 30.11.2015 v době od 16:00 do 18:00 hod.v prostorách školní jídelny.... více...

foto: .jpg

 


Sbíráme PET víčka pro Marušku

Maruška je holčička, která od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Sbírka plastových víček z PET lahví je určena na pomoc s financov... více...

foto: .jpg

 


Úspěch v soutěži v Aj - GATE TO THE WORLD

Dne 8.6.2015 se žáci naší školy zúčastnili anglické soutěže Gate to the World. I letos čekala účastníky soutěže dvě kola.  První k... více...

foto: .jpg

 


Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu

Učebny fyziky a chemie (přírodopisu) - Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582 SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce 2014 žádost na... více...

foto: .jpg

 


Výstava Pravěk

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu 6.tříd Pravěk, která se koná v hale ZŠ Krestova od 23.2.2015. Můžete shlédnou jak individuální práce... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří - 6.1.2015

Přijďte si prohlédnout prostory naší školy. Den otevřených dveří se koná dne 6.1.2015 se v době od 15:00 do 17:00 hod. Všichni jste srde... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert 12.12.2014

foto: .jpg

 


Pozvánka na Vánoční jarmark

... více...

foto: .jpg

 


Sběr uzávěrů (víček) PET lahví

  SBĚR UZÁVĚRŮ (VÍČEK) PET LAHVÍ Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru uzávěrů PET lahví, kte... více...

 


Sběr sušené pomerančové,mandarinkové a citrónové kůry

Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru sušené pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, který bude probíhat ... více...

 


DOTACE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ V ROCE 2014

Ve školním roce 2013/2014 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastní 14ti denní školy v přírodě, která je dotovaná částkou 4 500 Kč na dít... více...

foto: .jpg

 


Adventní koncerty Mendíků

Jako každý rok se pěvecký sbor Mendíci prezentoval v adventním čase na několika koncertech. Dojímavá vystoupení byla v Hospici ve Frýdku -... více...

foto: .jpg

 


Účast naší školy v projektu FLEXIBOOK 1:1

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro školní rok 2012/13 nový pilotní projekt s názvem „Flexibook 1:1“. Projekt provázel velký zájem ze st... více...

foto: .jpg

 


IKEA – Pomáháme vyrůst

V září 2011 vyhlásilo sdružení TEREZA ve spolupráci s IKEA Česká republika, s.r.o. grantovou výzvu pro školy zapojené v mezinárodním ... více...

foto: .jpg

 


Úspěch dopravního kroužku

V pátek 11. 5. se družstvo žáků dopravního kroužku N. Matuszková, E. Michálková, T. Chvostek a J. Kubis umístilo v městském kole soutěž... více...

foto: .jpg

 


Úspěšný sportovec Petr Levý (5.A)

Gratulujeme PETROVI LEVÉMU z 5.A ke skvělému 1. místu v atletické soutěži Zdatný páťák 2012.  

foto: .jpg

 


Okresní kolo Biologické olympiády

10. 4. 2012 se naše dvě žákyně sedmých tříd – Nelli Vacková  a Lucie Lisníková - zúčastnily okresního kola Biologické olympiády. Ta... více...

 


Úspěch žáka 1.B v obvodním a městském kole recitační soutěže

Radim Kučera (žák 1.B) se umístil na 1. místě v obvodním kole recitační soutěže. Gratulujeme mu k vítězství. Dále se Radim zúčastnil... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 25.1.2012 se třída 8.A zúčastnila 4. ročníku soutěže "Řemeslo má zlaté dno" v KD K-Trio. Žáci se rozdělili do čtyř družstev a obc... více...

foto: .jpg

 


Výtvarná soutěž

V měsíci listopadu se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádal DDM M. Majerové23, Ostrava-P... více...

foto: .jpg

 


Koncerty školního sboru Mendíci s Bárou Basikovou a Čechomorem

V době adventní je pořádáno mnoho koncertů pro veřejnost. Náš sbor Mendíci byl opět přizván k realizaci projektu Děti dětem a vystou... více...

foto: .jpg

 


© 2009 - 2011 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace | tel.: 596 713 298 | e-mail: zskrestova@zskrestova.cz | Autor: webdesign | hosting