Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace

Odkazy :

 

Vzdělávání pro konkurenčnost

Vzdělávání pro konkurenčnost

Celé česko čte dětem Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 

EVVO

Den první pomoci

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 13.05.2015

Den první pomoci v zoo

Tuto sobotu 16.5.2015 se v ostravské zoologické zahradě opět uskuteční akce věnovaná zásadám první pomoci. Zájemci si budou moci teoreticky osvěžit i prakticky vyzkoušet, jak ošetřit zraněného, jak provést masáž srdce či jak zafixovat zlomeninu.

V areálu zoo budou mít zájemci v sobotu 16. května mezi 9. a 14. hodinou možnost zhlédnout ukázky poskytování první pomoci u namaskovaných figurantů a na figurínách a rovněž si sami prakticky vyzkoušet, jak správně ošetřit zraněného, jak provést masáž srdce či jak zafixovat zlomenou končetinu. Budou moci nahlédnout i do vozu záchranného týmu a seznámit se s vybavením zdravotnické záchranné služby. Na místě bude rovněž probíhat měření krevního tlaku a množství cukru v krvi. Pro děti budou připraveny drobné dárečky v podobě reflexních přívěsků, omalovánek se zásadami bezpečnosti apod.

Akci tradičně pořádá Oblastní spolek Českého červeného kříže v Ostravě, resp. členové Humanitární jednotky.

V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.

 

Les - za jak dlouho se vyobrazené látky rozpadnou ?

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 10.05.2015

 

foto: 4776_1.jpg

Den Země

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 26.04.2015

Jako každým rokem i letos více jak milión lidí ze 140 zemí světa oslaví Den Země.  Po celém světě se konají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity. Jedním z takových míst je i naše škola, kde se    ve středu 22.4.2015 žáci  1. – 5. ročníku a ve čtvrtek 23.4.2015  žáci 5.A a 6. – 9. ročníku seznámili s informacemi, které se týkají životního prostředí naší planety, jenž se současně prolínají do ostatních všeobecně vzdělávacích předmětů a průřezových témat.

Žáci si prostřednictvím pracovních listů s otázkami a praktickými úkoly na jednotlivých stanovištích osvojili nejen poznatky, ale také pochopili složité vzájemně provázané vztahy mezi přírodou a lidskou společností, které mají dopad na životní prostředí naší planety.

V aktivitách jsme se snažili přivést žáky k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí.

Cílem této akce bylo, stejně jako na celém světě, zlepšit pojetí environmentální výchovy u mladých lidí a prohloubit jejich znalosti o dané problematice.

Více fotografií naleznete ve fotogalerii.

 

foto: 4731_DSCN1714.jpgfoto: 4731_DSCN1726.jpgfoto: 4731_DSCN1756.jpgfoto: 4731_DSCN1768.jpg

Hodina Země 2015

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 26.03.2015

                                     HODINA ZEMĚ 2015

Staňte se součástí největšího světového happeningu na podporu ochrany životního prostředí!

Hodina Země vznikla z naděje, že můžeme zlepšit svět, ve kterém žijeme. Je globální demonstrací snahy lidí o šetrnější přístup k životnímu prostředí a zejména klimatu.
Ukažte i vy, že vám na Zemi záleží. Přidejte se. Jak?

 Zhasněte světla! Stačí symbolicky na Hodinu Země, v sobotu 28.3.2015 mezi 20:30 a 21:30.

Přidejte se k Hodině Země zde:
http://www.veronica.cz/hodinazeme/pridejte-se/

Přidáte se tak k milionům lidí z více než 7000 měst v 152 zemích světa, ležících napříč všemi sedmi kontinenty.

 

foto: 4690_11034103_980055522005359_5356043891958417099_n.jpg

2. vyhodnocení soutěže ve sběru pomerančové, mandarinkové a citronové kůry a uzávěrů PET lahví

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 07.01.2015

V přloze si můžete prohlédnout, kolik gramů jsme nasbírali pomerančové, mandarinkové a citronové kůry a uzávěrů PET lahví.

Výsledky jsou k 1.1.2015.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 (26.72 KB) uložit dokument

 

Rok 2015_Mezinárodní rok světla

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 07.01.2015

Mezinárodní rok světla 2015

rok svetlaValné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) vyhlásilo rok 2015 jako Mezinárodní rok světla (International Year of Light and Light-based Technologies - IYL 2015). Podnět k tomuto rozhodnutí dalo mnoho vědeckých společností ve spolupráci se společností UNESCO. Slavnostní zahájení proběhne 19. ledna 2015 v Paříži.

Úkolem této iniciativy je upozornit obyvatele celého světa na důležitost světla a optických technologií v každodenním životě a v dalším rozvoji společnosti. Bez technologií využívajících světlo se již neobejde žádná součást vědy 21. století. Světlo nám pomáhá v řešení problémů například v oblasti zdravotnictví, zemědělství, energetiky, popř. komunikačních technologií.

(zdroj: http://www.light2015.org, http://www.roksvetla.cz/

 

Průběžné vyhodnocení sběru pomerančové, mandarinkové kůry a uzávěrů PET lahví

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 31.10.2014

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 (29.46 KB) uložit dokument

 

Podzimní prázdniny v ZOO Ostrava

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 20.10.2014

Podzimní prázdniny v Zoo Ostrava

Co dělat o podzimních prázdninách? Přijďte do zoo! Ostravská zoologická zahrada připravila pro děti ve věku  8-12 let dvoudenní podzimní příměstský „minitábor“.

Tábor se uskuteční ve dnech 27. a 29. října 2014 vždy od 9:00 do 15:00 hodin. Pro děti bude po oba dny připraven pestrý program – v areálu zoo si budou trochu hrát, trochu něco vyrábět a trochu pomáhat zvířatům.

Přihlašovat se můžete na tel. čísle 596 243 316 nebo na e-mailu vyuka@zoo-ostrava.cz. Kapacita dětí na tábor je omezena.

 

Tonda Obal na cestách

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 06.10.2014

Tonda Obal na cestách

Dne 16.9.2014 se žáci 3., 5., 7., 8. a 9. tříd zúčastnili programu určeného pro základní školy. Žáci se během jedné vyučovací hodiny učíli třídit odpady a dozvěděli se o jejich dalším využití.

Tato putovní výstava navštěvuje základní školy v České republice již od roku 1997.

Jejím cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.


Program je připravený ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK.

 

 

1. úroveň

1-3.tř. ZŠ

 

Rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámení s několika recyklovanými výrobky.

2. úroveň

4-6.tř. ZŠ

 

Seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou. Třídění všech druhů odpadu. Video ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů.

3. úroveň

7-9.tř. ZŠ

Vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR. Ověření schopnosti vše správně vytřídit, předání informací pro získání jistoty v problematice.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 (22.43 KB) uložit dokument

 

Doba rozkladu materiálů v půdě

vložil: Mgr. Hana Veličková  | upraveno: 01.10.2014

Doba rozkladu jednotlivých materiálů záleží také na podmínkách místa, ve kterém byly v přírodě ponechány svému osudu. Záleží na teplotě, vlhkosti místa apod. Materiál překrytý jistou vrstvou biologicky aktivní půdy se bude rozkládat podstatně rychleji, než na skále, či na povrchové krustě zbytnělé půdy. Záleží pochopitelně i na počasí. Nicméně uvádím orientační doby v nějakém "průměrném prostředí" v přírodě, např. na povrchu lesní půdy mimo zimní období:
ohryzek jablka, hrušky : 16 dní, papír : 4 měsíce (např. toaletní ještě rychleji), šlupka od banánu : 5 měsíců, šlupka pomeranče : 1 rok, vlněná ponožka : 1,5 roku, krabice od nápoje bez hliníkové folie (kefíry, netrvanlivá mléka) : 7 let, nedopalek cigarety s filtrem : 15 let, plechovka : 15 let, igelitový sáček : 25 let, plastový kelímek : 70 let, PET lahev : 100 let, alobal (v krabici Tetra-pack od trvanlivého mléka aj.) : 100 let, sklo : tisíce let, pěnový polystyren : desetitisíce let.
Jak vidíte, různé plasty se mezi sebou také liší. Záleží na tom, jsou-li trvrzené, jaký je jejich základní monomer apod. V tomto směru připomínám, že nejhorší plastem pro rozklad v přírodě je PVC (na obalech značeno PVC nebo trojkou v trojúhelníčku z šipek), neboť při určitých podmínkách by se při rozkladu mohl uvolňovat i jedovatý monomer vinylchlorid. Velmi nebezpečné jsou také jakékoliv baterie a elektrické články a zbytky elektrospotřebičů. Jistě Vám však nemusím zdůrazňovat, že do přírody nepatří žádný odpad, který je navíc často využitelnou surovinou.

 

foto: 4231_les.jpg
<< <   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   > >>

Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole Krestova 36A v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj Jarní  koncert, který se usk... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na výstavu

Barevná paleta Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Krestova 36A, která se koná 8.6. 2018 v prostorách kultur... více...

 


Veselé zpívání Mendíků

Foto z akce dne 18. 5. na SVČ Ostrčilova.

foto: .jpg

 


KOŤATA ZPÍVAJÍ PRO RADOST /15.5.2018/

V úterý 15. 5. se naše Koťata vydala v deštivém počasí do Ostravy - Zábřehu. Sbor byl pozván Charitativním střediskem Gabriel na setkán... více...

foto: .jpg

 


DPS ČTYŘLÍSTEK zpíval ve městě perníků /26.4.2018/

Čtyřlístek přijal pozvání na Perníkový festiválek Pardubice. Velmi brzy ráno se autobus s dětmi rozjel směr východní Čechy. Cesta ubíh... více...

foto: .jpg

 


Písnička 2018

Jarní měsíce patří na ZŠ Krestova již tradičně zpěvu. Soutěž s názvem „Písnička“ pořádala škola ve spolupráci se Sdružením ro... více...

foto: .jpg

 


Městské - okresní kolo DSMC

Dne 11. 5. dopoledne proběhlo další kolo dopravní soutěže. V městském tedy okresním kole obstáli žáci naší školy v obou kategoriích ve... více...

foto: .jpg

 


Obvodní kolo soutěže mladých cyklistů

Dopoledne 27. 4. nám nad hlavou svítilo sluníčko, které nám dodalo energii v soutěži cyklistů. Tato soutěž se konala na dopravním hřišti... více...

foto: .jpg

 


Výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019

V příloze naleznete výsledky zápisu do 1. ročníku 2018/2019.

 


Zápis do 1. ročníku 4.4. a 5.4.2018

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 4.4.2018 od 13:00 do 18:00 hod. a 5.4.2018 ... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří 6.3.2018

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 6. března 2018 od 15:00 do 17:00 hod. Budete mít možnost prohlédnout s... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Zveme Vás na Vánoční jarmark.

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

foto: .jpg

 


Jarní koncert

I letos se v první polovině června veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Publikum si navíc poslec... více...

foto: .jpg

 


Veselé zpívání 2017

Již několik let pořádá SVČ Ostrčilova nesoutěžní přehlídku pěveckých sborů v Ostravě a nejbližším okolí. Pěvecký sbor Mendíci b... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů - okresní kolo

Dopoledne 12. 5. 2017 se do okresního kola na SDV při ZŠ A. Kučery probojovalo družstvo mladších žáků. V konkurenci družstev z celé Ostrav... více...

foto: .jpg

 


Zápis do 1. ročníku_oznámení_přijetí

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 19. ledna 2017 se žáci devátých ročníků zúčastnili projektu "Řemeslo má zlaté dno", jehož hlavním cílem je zapojení žáků devát... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na vánoční koncert

Vážení a milí, přijměte pozvání na vánoční koncert DPS Mendíci, který se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v kostele CČH v Ostravě - ... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Jako každý rok se naše dětské pěvecké sbory prezentovaly před veřejností v kulturním středisku K-TRIO. Všem to pěkně zpívalo, hrálo i... více...

foto: .jpg

 


Mendíci v OC LASO

V pondělí 5. 12. strávil pěvecký sbor Mendíci předvánoční odpoledne v obchodním centru LASO a zpříjemnil čas procházejícím lidem ván... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark 28. 11. 2016

foto: .jpg

 


Soustředění Mendíků

Na začátku října si členové DPS Mendíci užili deštivého počasí, zpívání i společných her v příjemném prostředí hotelu Liptov na ... více...

foto: .jpg

 


Vzpomínka na jarní koncert

V polovině června se veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Pár záběrů z akce najdete také ve f... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj JARNÍ  KONCERT, který ... více...

foto: .jpg

 


DPS KOŤATA, MENDÍCI a VESELÉ ZPÍVÁNÍ, OSTRAVA 20.5.2016

Jako každý rok reprezentovaly naši školu DPS Koťata i Mendíci na festivalu pěveckých sborů v SVČ Ostrčilova. Úspěch měly nejen děti, al... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Jako každý rok se naše škola prezentovala v dopravních soutěžích. Žáci museli obhajovat své znalosti ze zdravotní výchovy a z předpisů ... více...

foto: .jpg

 


Svět techniky očima dětí

Dobrý den, vzhledem k tomu, že ještě ne všechny školy stihly k nám dorazit a pohodlně odhlasovat, rozhodli jsme se hlasování protáhnout d... více...

 


Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ke zrušení pobytů p... více...

 


Sněhuláci pro Afriku - 2. místo

Odbitím poslední březnové půlnoci skončilo hlasování o nejoriginálnější sněhuláky a my již známe vítěze. V sekci neafrický sněhul... více...

 


ÚSPĚCH V OBVODNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2016

Ve čtvrtek 18.2.2016 se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu na ulici Gurťjevova uskutečnilo obvodní kolo Recitační soutěže pro... více...

foto: .jpg

 


Oznámení o přijetí do 1. ročníku po zápisu - leden 2016

foto: .jpg

 


Zápis do 1. třídy - pro školní rok 2016_2017

Máte budoucího prvňáčka? Pak vás zveme k nám do školy na ZÁPIS DO 1. TŘÍDY. Zápis se koná: 18.1.2016 od 13:00 do 18:00 hod. a 19.1.201... více...

foto: .jpg

 


Trojhalí a vánoční stromek

Obchodní centrum Karolína a vedení Trojhalí vyhlásilo v předvánočním čase výtvarnou soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. Do tét... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Pár záběrů z tradiční akce.

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark - výsledek práce

Vánoční jarmark byl opět příjemným zpestřením pro výrobce i nákupce. Všem se odpoledne jistě líbilo. Důkazem je několik fotografií.

foto: .jpg

 


Zlatá šiška

V předvánočním čase se již tradičně koná pěvecká soutěž malých talentů naší školy. Všichni, kteří se nebojí vystoupit před spol... více...

foto: .jpg

 


Loučná nad Desnou a DPS Čtyřlístek

V pátek 27. 11. vyrazil pěvecký sbor Čtyřlístek do Jeseníků, aby předvedl své výkony divákům v dopoledním i odpoledním koncertu Loučen... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční jarmark, který se koná v pondělí 30.11.2015 v době od 16:00 do 18:00 hod.v prostorách školní jídelny.... více...

foto: .jpg

 


Sbíráme PET víčka pro Marušku

Maruška je holčička, která od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Sbírka plastových víček z PET lahví je určena na pomoc s financov... více...

foto: .jpg

 


Úspěch v soutěži v Aj - GATE TO THE WORLD

Dne 8.6.2015 se žáci naší školy zúčastnili anglické soutěže Gate to the World. I letos čekala účastníky soutěže dvě kola.  První k... více...

foto: .jpg

 


Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu

Učebny fyziky a chemie (přírodopisu) - Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582 SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce 2014 žádost na... více...

foto: .jpg

 


Výstava Pravěk

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu 6.tříd Pravěk, která se koná v hale ZŠ Krestova od 23.2.2015. Můžete shlédnou jak individuální práce... více...

foto: .jpg

 


Den otevřených dveří - 6.1.2015

Přijďte si prohlédnout prostory naší školy. Den otevřených dveří se koná dne 6.1.2015 se v době od 15:00 do 17:00 hod. Všichni jste srde... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert 12.12.2014

foto: .jpg

 


Pozvánka na Vánoční jarmark

... více...

foto: .jpg

 


Sběr uzávěrů (víček) PET lahví

  SBĚR UZÁVĚRŮ (VÍČEK) PET LAHVÍ Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru uzávěrů PET lahví, kte... více...

 


Sběr sušené pomerančové,mandarinkové a citrónové kůry

Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru sušené pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, který bude probíhat ... více...

 


DOTACE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ V ROCE 2014

Ve školním roce 2013/2014 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastní 14ti denní školy v přírodě, která je dotovaná částkou 4 500 Kč na dít... více...

foto: .jpg

 


Adventní koncerty Mendíků

Jako každý rok se pěvecký sbor Mendíci prezentoval v adventním čase na několika koncertech. Dojímavá vystoupení byla v Hospici ve Frýdku -... více...

foto: .jpg

 


Účast naší školy v projektu FLEXIBOOK 1:1

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro školní rok 2012/13 nový pilotní projekt s názvem „Flexibook 1:1“. Projekt provázel velký zájem ze st... více...

foto: .jpg

 


IKEA – Pomáháme vyrůst

V září 2011 vyhlásilo sdružení TEREZA ve spolupráci s IKEA Česká republika, s.r.o. grantovou výzvu pro školy zapojené v mezinárodním ... více...

foto: .jpg

 


Úspěch dopravního kroužku

V pátek 11. 5. se družstvo žáků dopravního kroužku N. Matuszková, E. Michálková, T. Chvostek a J. Kubis umístilo v městském kole soutěž... více...

foto: .jpg

 


Úspěšný sportovec Petr Levý (5.A)

Gratulujeme PETROVI LEVÉMU z 5.A ke skvělému 1. místu v atletické soutěži Zdatný páťák 2012.  

foto: .jpg

 


Okresní kolo Biologické olympiády

10. 4. 2012 se naše dvě žákyně sedmých tříd – Nelli Vacková  a Lucie Lisníková - zúčastnily okresního kola Biologické olympiády. Ta... více...

 


Úspěch žáka 1.B v obvodním a městském kole recitační soutěže

Radim Kučera (žák 1.B) se umístil na 1. místě v obvodním kole recitační soutěže. Gratulujeme mu k vítězství. Dále se Radim zúčastnil... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 25.1.2012 se třída 8.A zúčastnila 4. ročníku soutěže "Řemeslo má zlaté dno" v KD K-Trio. Žáci se rozdělili do čtyř družstev a obc... více...

foto: .jpg

 


Výtvarná soutěž

V měsíci listopadu se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádal DDM M. Majerové23, Ostrava-P... více...

foto: .jpg

 


Koncerty školního sboru Mendíci s Bárou Basikovou a Čechomorem

V době adventní je pořádáno mnoho koncertů pro veřejnost. Náš sbor Mendíci byl opět přizván k realizaci projektu Děti dětem a vystou... více...

foto: .jpg

 


© 2009 - 2011 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace | tel.: 596 713 298 | e-mail: zskrestova@zskrestova.cz | Autor: webdesign | hosting