Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace

Odkazy :

 

Vzdělávání pro konkurenčnost

Vzdělávání pro konkurenčnost

Celé česko čte dětem Certifikát za aktivní přístup k hodnocení kvality vlastní výchovně vzdělávací činnosti Zlatý certifikát za rozsáhlou péči věnovanou hodnocení výsledků vlastní výchovně vzdělávací činnosti

 

SRPŠ

Vyhodnocení soutěže ve sběru starého papíru

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 24.06.2019

Děkujeme všem žákům a jejich rodičům za účast v jarním kole soutěže ve sběru starého papíru. Gratulujeme vítězům (viz níže) a všem soutěžícím budeme držet palce v dalším kole soutěže, které se uskuteční od září do ledna 2019.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Jarní kolo soutěže ve sběru starého papíru (51 KB) uložit dokument

 

Soutěž ve sběru starého papíru

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 10.06.2019

Milí rodiče, milé děti, připomínám, že v pondělí 17. 6. bude ukončeno jarní kolo soutěže ve sběru starého papíru. Pokud máte ještě něco doma, přineste to do pátku 14. 6.

 

Soustředění DPS Mendíci

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 28.04.2019

Vážení rodiče sborových dětí, ve dnech 15. - 17. 5. 2019 se uskuteční soustředění pěveckého sboru Mendíci na Ostravici. Bližší informace viz níže.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2003 Prohlášení rodičů (30.5 KB) uložit dokument
2 dokument word 2007 Přihláška (15.31 KB) uložit dokument
3 dokument word 2007 Soustředění DPS Mendíci - Ostravice 2019 (238.45 KB) uložit dokument

 

Přípravy oslav Mezinárodního dne dětí na naší škole

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 28.04.2019

Vážení rodiče,

zveme Vás k účasti na oslavě Mezinárodního dne dětí. Akce se uskuteční v pátek 31. 5. 2019 od 8.00 do 12.00 hod v areálu školy. Jako každoročně budou pro děti připravena stanoviště, na kterých budou děti plnit zajímavé a zábavné úkoly.

Na schůzi třídních důvěrníků SRPŠ, která se konala 15. 4. 2019, bylo usneseno, že se do přípravy letošních oslav zapojí i zástupci rodičů. Zvažte prosím, zda byste byli ochotni přijít v den akce do školy a pomoci s organizací (tzn. mít připravené stanoviště s vhodnými úkoly pro žáky 1. - 9. roč. a být na něm osobně přítomni po dobu trvání akce). Předpokládáme, že počet rodičovských stanovišť by se pohyboval mezi 5 – 8 stanovišti.

Žádám tedy ty z Vás, kteří jste ochotni se do akce zapojit, abyste mě zkontaktovali emailem na adrese yvona.liskova@zskrestova.cz do 2. 5. 2019.

Těšíme se na Vaši účast.

Yvona Lišková, předsedkyně SRPŠ

 

foto: 7246_MDD.jpgfoto: 7246_MDD_3.jpgfoto: 7246_MDD_2.jpg

Pozvánka na schůzi SRPŠ

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 03.04.2019

Vážení rodiče - třídní důvěrníci SRPŠ,

zveme Vás na výroční schůzi SRPŠ, která se uskuteční dne 15. 4. 2019 v 16.15 hod ve velké hudebně ZŠ Krestova.

Program: -     seznámení s výroční zprávou SRPŠ za rok 2018

-     seznámení se zprávou o hospodaření v roce 2018

-     plán činnosti na rok 2019

-     diskuze

Svou účast prosím potvrďte vyplněním návratky, kterou pošlete prostřednictvím Vašeho dítěte pí uč. Liškové.

Těšíme se na hojnou účast.

Y. Lišková

 

Výroční zpráva o činnosti SRPŠ v roce 2018

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 05.02.2019

V níže uvedeném dokumentu jsou uvedeny akce, které se v roce 2018 uskutečnily díky finančnímu zabezpečení naší organizace.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výroční zpráva o činnosti SRPŠ za rok 2018 (26.71 KB) uložit dokument

 

PF 2019

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 02.01.2019

Vážení rodiče,

přeji Vám úspěšný nový rok 2019. Rok naplněný pohodou a radostí a hlavně prožitý ve zdraví.

Yvona Lišková

 

Recitační soutěž

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 21.11.2018

Ve středu 21. prosince se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Tato soutěž byla určena žákům 2. stupně a děti v ní zápolily ve dvou věkových kategoriích. Kategorii III představovali žáci 6. a 7. tříd a kategorii IV pak žáci 8. a 9. tříd.

Všechny děti předvedly velmi hezké výkony, za které byly pochváleny odbornou porotou a za které také získaly diplomy a věcné ceny. Ty do soutěže věnoval pořadatel akce, Sdružení rodičů a přátel školy.

Všem vítězům gratulujeme a recitátorkám, které se zúčastní obvodního kola soutěže, v něm budeme držet palce. Jsou to Zuzana Žabenská ze 7. A, Jana Prokešová ze 7. B, Marie Steinerová z 9. B a Valérie Pchálková z 9. A.

 

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výsledková listina recitační soutěže 2018 (35.77 KB) uložit dokument

 

Zlatá šiška ZŠ Krestova

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 12.11.2018

Dne 12. listopadu 2018 se v sále naší školy uskutečnila soutěž ve zpěvu vánočních a adventních skladeb „Zlatá šiška 2018“. Děti, které projevily zájem zapojit se do této soutěže, měly za úkol zaměřit se na vánoční a adventní skladby, s pomocí vyučujících je nastudovat a pak přednést před publikem v sále školy. Při této příležitosti měly předvést nejen své umění hudební, ale též umění vystupovat na veřejnosti.

Příprava celé akce začala již na počátku školního roku. Děti si vybíraly vhodnou píseň, vhodnou tóninu a zaměřily se i na odpovídající přednes skladby. V průběhu měsíce října se v jednotlivých třídách uskutečnila třídní předkola, kterých se zúčastnilo přes 340 dětí. Vítězové jednotlivých třídních kol pak postoupili do celoškolního kola, které proběhlo ve velice slavnostním duchu v sále školy. Soutěžící zápolili ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích.

Celé soutěžní odpoledne moderovali žáci ze třídy 6. A. Soutěžící byli hodnoceni odbornou porotou, ve které zasedli vyučující hudební výchovy na škole. A jelikož výborné výkony předvedli všichni účastníci tohoto soutěžního klání, nikdo neodešel s prázdnou. Díky pořadateli akce, SRPŠ při ZŠ Krestova, a účelové dotaci ÚMOb Ostrava-Jih, který při soutěžním odpoledni reprezentovala Mgr. Štěpánkevičová, byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami, které jim budou tento slavnostní okamžik dlouho připomínat.

Yvona Lišková

 

č. typ název  download 
1 dokument excel 2007 Seznam soutěžících Zlatá šiška 2018 (268.66 KB) uložit dokument
2 dokument word 2007 Výsledková listina Zlatá šiška 2018 (39.32 KB) uložit dokument

 

Výroční zpráva SRPŠ při ZŠ Krestova za rok 2017

vložil: PaedDr. Yvona Lišková  | upraveno: 29.01.2018

V níže uvedeném dokumentu jsou uvedeny akce, které se v roce 2017 uskutečnily díky finančnímu zabezpečení naší organizace.

 

č. typ název  download 
1 dokument word 2007 Výroční zpráva SRPŠ při ZŠ Krestova za rok 2017 (26.89 KB) uložit dokument

 

<< <   1 2 3 4   > >>

Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole Krestova 36A v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj Jarní  koncert, který se usk... více...

 


Dětský den

Dopoledne 31. 5. se celá škola sešla na školní zahradě, aby všichni společně oslavili Den dětí. Pedagogové, asistentky i rodiče si pro ma... více...

foto: .jpg

 


Dopraváci v akci

Jako každý rok se družstvo dopraváků )častnilo dopravních soutěží. Tentokrát to bylo družstvo starších žáků, které v obvodním kole ... více...

foto: .jpg

 


Zápis do 1. ročníku - 2019_2020

V příloze zveřejňujeme seznam žáků 1. ročníku ve školním roce 2019/2020. Jména žáků neuvádíme, při zápisu jste obdrželi registrač... více...

 


Zápis do 1. třídy pro školní rok 2019_2020

Vážení rodiče, zveme Vás na zápis do 1. třídy, který se v naší škole uskuteční: v  úterý 2. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 hod. ve... více...

foto: .jpg

 


26.3.2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V ÚTERÝ 26.3.2019 V DOBĚ OD 15:00 DO 17:00 HOD. JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI DO NAŠÍ ŠKOLY. PŘIJĎTE SE SPOLU S DĚTMI PODÍVAT NA ZŠ KRESTOVA A S... více...

 


HLASUJTE VE FOTOSOUTĚŽI - KATEGORIE II - ČERNOBÍLÁ POEZIE

Zde můžete hlasovat ve fotosoutěži s tématem „Černobílá poezie“ a vybírat tak nejlepší fotografii v rámci kategorie 7.-9.ročníky. ... více...

 


HLASUJTE VE FOTOSOUTĚŽI - KATEGORIE I - ZVÍŘÁTKA KOLEM NÁS

Zde můžete hlasovat ve fotosoutěži s tématem „Zvířátka kolem nás“ a vybírat tak nejlepší fotografii v rámci kategorie 4.-6.ročník... více...

 


Vánoční koncert

Vážení rodiče zveme Vás na tradiční vánoční koncert, který se koná 7. 12. 2018. Žáci ZŠ Krestova

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Vážení rodiče, zveme Vás 26. 11. 2018 na Vánoční jarmark. Bližší informace najdete v přiložené pozvánce. Žáci a učitelé ZŠ Krest... více...

 


Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole Krestova 36A v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj Jarní  koncert, který se usk... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na výstavu

Barevná paleta Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Krestova 36A, která se koná 8.6. 2018 v prostorách kultur... více...

 


Veselé zpívání Mendíků

Foto z akce dne 18. 5. na SVČ Ostrčilova.

foto: .jpg

 


KOŤATA ZPÍVAJÍ PRO RADOST /15.5.2018/

V úterý 15. 5. se naše Koťata vydala v deštivém počasí do Ostravy - Zábřehu. Sbor byl pozván Charitativním střediskem Gabriel na setkán... více...

foto: .jpg

 


DPS ČTYŘLÍSTEK zpíval ve městě perníků /26.4.2018/

Čtyřlístek přijal pozvání na Perníkový festiválek Pardubice. Velmi brzy ráno se autobus s dětmi rozjel směr východní Čechy. Cesta ubíh... více...

foto: .jpg

 


Městské - okresní kolo DSMC

Dne 11. 5. dopoledne proběhlo další kolo dopravní soutěže. V městském tedy okresním kole obstáli žáci naší školy v obou kategoriích ve... více...

foto: .jpg

 


Obvodní kolo soutěže mladých cyklistů

Dopoledne 27. 4. nám nad hlavou svítilo sluníčko, které nám dodalo energii v soutěži cyklistů. Tato soutěž se konala na dopravním hřišti... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Zveme Vás na Vánoční jarmark.

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

foto: .jpg

 


Jarní koncert

I letos se v první polovině června veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Publikum si navíc poslec... více...

foto: .jpg

 


Veselé zpívání 2017

Již několik let pořádá SVČ Ostrčilova nesoutěžní přehlídku pěveckých sborů v Ostravě a nejbližším okolí. Pěvecký sbor Mendíci b... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů - okresní kolo

Dopoledne 12. 5. 2017 se do okresního kola na SDV při ZŠ A. Kučery probojovalo družstvo mladších žáků. V konkurenci družstev z celé Ostrav... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 19. ledna 2017 se žáci devátých ročníků zúčastnili projektu "Řemeslo má zlaté dno", jehož hlavním cílem je zapojení žáků devát... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na vánoční koncert

Vážení a milí, přijměte pozvání na vánoční koncert DPS Mendíci, který se uskuteční ve středu 14. 12. 2016 v kostele CČH v Ostravě - ... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Jako každý rok se naše dětské pěvecké sbory prezentovaly před veřejností v kulturním středisku K-TRIO. Všem to pěkně zpívalo, hrálo i... více...

foto: .jpg

 


Mendíci v OC LASO

V pondělí 5. 12. strávil pěvecký sbor Mendíci předvánoční odpoledne v obchodním centru LASO a zpříjemnil čas procházejícím lidem ván... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark 28. 11. 2016

foto: .jpg

 


Soustředění Mendíků

Na začátku října si členové DPS Mendíci užili deštivého počasí, zpívání i společných her v příjemném prostředí hotelu Liptov na ... více...

foto: .jpg

 


Vzpomínka na jarní koncert

V polovině června se veřejnosti představily pěvecké sbory naší školy v kulturním středisku K-TRIO. Pár záběrů z akce najdete také ve f... více...

foto: .jpg

 


Pozvánka na Jarní koncert

Dětské pěvecké sbory při Základní škole na Krestově ulici v Ostravě - Hrabůvce si Vás dovolují pozvat na svůj JARNÍ  KONCERT, který ... více...

foto: .jpg

 


DPS KOŤATA, MENDÍCI a VESELÉ ZPÍVÁNÍ, OSTRAVA 20.5.2016

Jako každý rok reprezentovaly naši školu DPS Koťata i Mendíci na festivalu pěveckých sborů v SVČ Ostrčilova. Úspěch měly nejen děti, al... více...

foto: .jpg

 


Dopravní soutěž Mladých cyklistů

Jako každý rok se naše škola prezentovala v dopravních soutěžích. Žáci museli obhajovat své znalosti ze zdravotní výchovy a z předpisů ... více...

foto: .jpg

 


Svět techniky očima dětí

Dobrý den, vzhledem k tomu, že ještě ne všechny školy stihly k nám dorazit a pohodlně odhlasovat, rozhodli jsme se hlasování protáhnout d... více...

 


Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Stanovisko Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih, odboru strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury ke zrušení pobytů p... více...

 


Sněhuláci pro Afriku - 2. místo

Odbitím poslední březnové půlnoci skončilo hlasování o nejoriginálnější sněhuláky a my již známe vítěze. V sekci neafrický sněhul... více...

 


ÚSPĚCH V OBVODNÍM KOLE RECITAČNÍ SOUTĚŽE 2016

Ve čtvrtek 18.2.2016 se ve Středisku volného času v Ostravě-Zábřehu na ulici Gurťjevova uskutečnilo obvodní kolo Recitační soutěže pro... více...

foto: .jpg

 


Trojhalí a vánoční stromek

Obchodní centrum Karolína a vedení Trojhalí vyhlásilo v předvánočním čase výtvarnou soutěž o nejkrásnější vánoční stromek. Do tét... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert

Pár záběrů z tradiční akce.

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark - výsledek práce

Vánoční jarmark byl opět příjemným zpestřením pro výrobce i nákupce. Všem se odpoledne jistě líbilo. Důkazem je několik fotografií.

foto: .jpg

 


Zlatá šiška

V předvánočním čase se již tradičně koná pěvecká soutěž malých talentů naší školy. Všichni, kteří se nebojí vystoupit před spol... více...

foto: .jpg

 


Loučná nad Desnou a DPS Čtyřlístek

V pátek 27. 11. vyrazil pěvecký sbor Čtyřlístek do Jeseníků, aby předvedl své výkony divákům v dopoledním i odpoledním koncertu Loučen... více...

foto: .jpg

 


Vánoční jarmark

Dovolujeme si Vás pozvat na Vánoční jarmark, který se koná v pondělí 30.11.2015 v době od 16:00 do 18:00 hod.v prostorách školní jídelny.... více...

foto: .jpg

 


Sbíráme PET víčka pro Marušku

Maruška je holčička, která od narození bojuje s dětskou mozkovou obrnou. Sbírka plastových víček z PET lahví je určena na pomoc s financov... více...

foto: .jpg

 


Úspěch v soutěži v Aj - GATE TO THE WORLD

Dne 8.6.2015 se žáci naší školy zúčastnili anglické soutěže Gate to the World. I letos čekala účastníky soutěže dvě kola.  První k... více...

foto: .jpg

 


Modernizace učeben fyziky, chemie a přírodopisu

Učebny fyziky a chemie (přírodopisu) - Číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/30.01582 SMO, městský obvod Ostrava-Jih podal v roce 2014 žádost na... více...

foto: .jpg

 


Výstava Pravěk

Dovolujeme si vás pozvat na výstavu 6.tříd Pravěk, která se koná v hale ZŠ Krestova od 23.2.2015. Můžete shlédnou jak individuální práce... více...

foto: .jpg

 


Vánoční koncert 12.12.2014

foto: .jpg

 


Pozvánka na Vánoční jarmark

... více...

foto: .jpg

 


Sběr uzávěrů (víček) PET lahví

  SBĚR UZÁVĚRŮ (VÍČEK) PET LAHVÍ Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru uzávěrů PET lahví, kte... více...

 


Sběr sušené pomerančové,mandarinkové a citrónové kůry

Od čtvrtku 18.9.2014 vyhlašujeme soutěž mezi třídami ve sběru sušené pomerančové, mandarinkové a citronové kůry, který bude probíhat ... více...

 


DOTACE NA ŠKOLU V PŘÍRODĚ V ROCE 2014

Ve školním roce 2013/2014 se žáci 3. a 4. ročníků zúčastní 14ti denní školy v přírodě, která je dotovaná částkou 4 500 Kč na dít... více...

foto: .jpg

 


Adventní koncerty Mendíků

Jako každý rok se pěvecký sbor Mendíci prezentoval v adventním čase na několika koncertech. Dojímavá vystoupení byla v Hospici ve Frýdku -... více...

foto: .jpg

 


Účast naší školy v projektu FLEXIBOOK 1:1

Nakladatelství Fraus vyhlásilo pro školní rok 2012/13 nový pilotní projekt s názvem „Flexibook 1:1“. Projekt provázel velký zájem ze st... více...

foto: .jpg

 


IKEA – Pomáháme vyrůst

V září 2011 vyhlásilo sdružení TEREZA ve spolupráci s IKEA Česká republika, s.r.o. grantovou výzvu pro školy zapojené v mezinárodním ... více...

foto: .jpg

 


Úspěch dopravního kroužku

V pátek 11. 5. se družstvo žáků dopravního kroužku N. Matuszková, E. Michálková, T. Chvostek a J. Kubis umístilo v městském kole soutěž... více...

foto: .jpg

 


Úspěšný sportovec Petr Levý (5.A)

Gratulujeme PETROVI LEVÉMU z 5.A ke skvělému 1. místu v atletické soutěži Zdatný páťák 2012.  

foto: .jpg

 


Okresní kolo Biologické olympiády

10. 4. 2012 se naše dvě žákyně sedmých tříd – Nelli Vacková  a Lucie Lisníková - zúčastnily okresního kola Biologické olympiády. Ta... více...

 


Úspěch žáka 1.B v obvodním a městském kole recitační soutěže

Radim Kučera (žák 1.B) se umístil na 1. místě v obvodním kole recitační soutěže. Gratulujeme mu k vítězství. Dále se Radim zúčastnil... více...

foto: .jpg

 


Řemeslo má zlaté dno

Dne 25.1.2012 se třída 8.A zúčastnila 4. ročníku soutěže "Řemeslo má zlaté dno" v KD K-Trio. Žáci se rozdělili do čtyř družstev a obc... více...

foto: .jpg

 


Výtvarná soutěž

V měsíci listopadu se naši žáci 1. a 2. stupně zúčastnili výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádal DDM M. Majerové23, Ostrava-P... více...

foto: .jpg

 


Koncerty školního sboru Mendíci s Bárou Basikovou a Čechomorem

V době adventní je pořádáno mnoho koncertů pro veřejnost. Náš sbor Mendíci byl opět přizván k realizaci projektu Děti dětem a vystou... více...

foto: .jpg

 


© 2009 - 2011 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Hrabůvka, Krestova 36, příspěvková organizace | tel.: 596 713 298 | e-mail: zskrestova@zskrestova.cz | Autor: webdesign | hosting